Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Duovent

Duovent

Rekuperačné jednotky Duovent Compact sú určené k úspornému vetranie komerčných priestorov, bazénových hál, reštaurácií, obchodných centier a pod. Rekuperačné jednotky Duovent Compact sú vybavené protiprúdovým výmenníkom s bypassové klapkou a vysoko účinnými IE4 EC motormi s krytím IP 54.

Rekuperačné jednotky Duovent Compact sú iba na objednávku a vyrába sa na zákazku podľa Vašich individuálnych požiadaviek a potrieb podľa navrhnuté projektovej dokumentácie. V prípade záujmu o niektorú z týchto jednotiek prosím zašlite dopyt na náš email s Vašimi požiadavkami, popr. nás kontaktujte telefonicky.

Rekuperačné jednotky Duovent Compact sú vybavené protiprúdovým výmenníkom vyrobeným z hliníka vybaveným bypassové klapkou alebo rotačným regeneračným výmenníkom.

Jednotky sú vybavené na nasávanie čerstvého vzduchu a odťahu znehodnoteného vzduchu filtre, aby nedochádzalo k zanášaniu výmenníka. Filtre sú triedy G4 až F9, výmena filtrov je jednoduchá cez obslužná dvierka jednotky. Jednotky je možné doplniť o filtračné kazety MFL s filtračnými vložkami MFR pri viacstupňové filtrácii.

Jednotky sú podľa prevedenia vybavené vodnými alebo elektrickými ohrievačmi. Pokiaľ je treba v letnom období vzduch ochladzovať, je možné do jednotiek namontovať vodný chladič alebo priamy výparník.

Podľa prevedenia sú jednotky štandardne vybavené digitálnou reguláciou Digireg alebo Minireg.

Duovent compact DV

Duovent compact DV

Rekuperačné jednotky Duovent Compact DV sú určené k úspornému vetranie komerčných priestorov, bazénových hál, reštaurácií, obchodných centier a pod. Rekuperačné jednotky Duovent Compact DV sú vybavené protiprúdovým výmenníkom s bypassové klapkou a vysoko účinnými IE4 EC motormi s krytím IP 54.

Rekuperačné jednotky Duovent Compact DV sú iba na objednávku a vyrába sa na zákazku podľa Vašich individuálnych požiadaviek a potrieb podľa navrhnuté projektovej dokumentácie. V prípade záujmu o niektorú z týchto jednotiek prosím zašlite dopyt na náš email s Vašimi požiadavkami, popr. nás kontaktujte telefonicky.

Rekuperačné jednotky Duovent Compact DV majú protiprúdový výmenník vyrobený z hliníka vybavený bypassové klapkou, na dopyt je možné rekuperátor vybaviť zmiešavacie alebo cirkulačný klapkou.

Jednotky sú vybavené na nasávanie čerstvého vzduchu a odťahu znehodnoteného vzduchu filtre, aby nedochádzalo k zanášaniu výmenníka. Filtre sú triedy G4 až F9, výmena filtrov je jednoduchá cez obslužná dvierka jednotky. Jednotky je možné doplniť o filtračné kazety MFL s filtračnými vložkami MFR pri viacstupňové filtrácii.

Jednotky sú podľa prevedenia vybavené vodnými alebo elektrickými ohrievačmi. Pokiaľ je treba v letnom období vzduch ochladzovať, je možné do jednotiek namontovať vodný chladič alebo priamy výparník.

Podľa prevedenia sú jednotky štandardne vybavené digitálnou reguláciou Digireg alebo Minireg.

Jednotky v prevedení pre vonkajšie, respektíve strešné montáž sa dodávajú so strieškami z pozinkovaného oceľového plechu alebo lakovaného plechu a s podstavci. Dodávajú sa v dvoch variantoch ROOFPACK A a ROOFPACK B, ktoré sa líšia v type podstavca jednotky. U strešnej montáže je doporučené pripojiť elektrické ohrievače, aby nedošlo k zamrznutiu vodného výmenníka pri odstavení jednotky.

Ďalšie doporučené príslušenstvo je pružné pripojenie DUO-DV-IAE, ktoré je určené k jednotkám veľkosti 1800 - 7800. Pre jednotky menších veľkostí 500 - 1200 je možné dodať štandardné pružné pripojenie KAA.

DUO-DV-MOUNT sú protidažďové žalúzie (výfukové kusy) určené pre prívod aj odvod vzduchu a sú vybavené sitom proti vniknutiu vtáctva a väčších častíc. Vyrobené sú z pozinkovaného oceľového plechu, na dopyt možno dodať s práškovým nástrekom. Žalúzie sa dodávajú pre jednotky veľkostí 1800 - 7800, k menším jednotkám sa dodáva štandardné príslušenstvo VKS, SN.

Prechod DUO-DV-PRO je určený k prechodu zo štvorhranného potrubia na kruhovej, určený je k jednotkám veľkosti 1800 - 7800.

 

Duovent compact DV TOP

Duovent compact DV TOP

Rekuperačné jednotky Duovent Compact DV TOP sú určené na vetranie komerčných priestorov, bazénových hál a pod. Rekuperačné jednotky Duovent Compact DV TOP sú vybavené protiprúdovým výmenníkom s bypassové klapkou. Na prívodné aj odvodné strane sú rekuperátory vybavené ventilátormi s dozadu zahnutými lopatkami pre prívod aj odvod vzduchu. Motory sú vysoko účinné IE4 EC motormi s krytím IP 54.

Rekuperačné jednotky Duovent Compact DV TOP sú iba na objednávku a vyrába sa na zákazku podľa Vašich individuálnych požiadaviek a potrieb podľa navrhnuté projektovej dokumentácie. V prípade záujmu o niektorú z týchto jednotiek prosím zašlite dopyt na náš email s Vašimi požiadavkami, popr. nás kontaktujte telefonicky.

Rekuperačné jednotky Duovent Compact DV TOP sú vybavené protiprúdovým rekuperačným výmenníkom vyrobeným z hliníka a vybaveným bypassové klapkou. Na žiadosť možno doplniť rekuperačný výmenník zmiešavacie alebo cirkulačný klapkou.

Jednotky sú podľa prevedenia vybavené vodnými alebo elektrickými ohrievačmi. Pokiaľ je treba v letnom období vzduch ochladzovať, je možné do jednotiek namontovať vodný chladič alebo priamy výparník.

Na prívodu čerstvého vzduchu alebo odvodu znehodnoteného vzduchu sú vždy umiestnené filtre, aby nedochádzalo k zanášaniu rekuperačného výmenníka. Filtre sú triedy G4 až F9. Výmena sa vykonáva cez revízne dvierka na jednotke. Jednotky možno doplniť o filtračné kazety s filtračnými vložkami, keď je potrebné viacstupňové filtrácie.

Jednotky sú štandardne vybavené digitálnou reguláciou Digireg alebo Minireg podľa konfigurácie jednotky.

Ako odporúčané príslušenstvo sa k jednotkám dodáva pružné pripojenie DUO-DV TOP-IAE. Pružné pripojenie sa dodáva pre jednotky veľkosti DV TOP 5100 - 7800.

 

Duovent compact RV

Duovent compact RV

Rekuperačné jednotky Duovent Compact RV sú určené na vetranie komerčných priestorov. Rekuperačné jednotky Duovent Compact RV sú vybavené rotačným výmenníkom pre prenos tepla a vlhkosti. Na prívodné aj odvodné strane sú rekuperátory vybavené ventilátormi s dozadu zahnutými lopatkami pre prívod aj odvod vzduchu. Motory sú vysoko účinné IE4 EC motormi s krytím IP 54. Jednotky sú štandardne vybavené digitálnou reguláciou Minireg alebo Digireg podľa konfigurácie jednotky.

Rekuperačné jednotky Duovent Compact RV sú iba na objednávku a vyrába sa na zákazku podľa Vašich individuálnych požiadaviek a potrieb. V prípade záujmu o niektorú z týchto jednotiek prosím zašlite dopyt na náš email s vašimi požiadavkami, popr. nás kontaktujte telefonicky.

Rekuperačné jednotky Duovent Compact RV majú rotačný regeneračný výmenník. Rotačný výmenník môže pracovať v rozmedzí teplôt -20 až 50 ° C. Rotačné regeneračné výmenník zaisťuje prenos tepla a vlhkosti zároveň alebo len tepla.

Jednotky sú vybavené filtrami ako na prívodu čerstvého vzduchu, tak na odvode aby nedochádzalo k zaneseniu rotačného výmenníka. Jednotky môžu byť vybavené filtre triedy G4 až F9. Výmena filtrov sa vykonáva cez obslužná dvierka. Jednotku je možné doplniť o filtračné kazety s filtračnými vložkami v prípade nutnosti viacstupňové filtrácie.

Jednotky sú podľa prevedenia vybavené reguláciou Minireg alebo Digireg.

Jednotky v prevedení pre vonkajšie, respektíve strešné montáž sa dodávajú so strieškami z pozinkovaného oceľového plechu alebo lakovaného plechu a s podstavci. Dodávajú sa v dvoch variantoch ROOFPACK A a ROOFPACK B. ROOFPACK B je určený na zabudovanie priamo do strešnej konštrukcie. K tomuto príslušenstvo možno pripojiť elektrické ohrievače, aby nedošlo k zamrznutiu vodného výmenníka pri odstavení jednotky.

DUO-RV-MOUNT sú protidažďové žalúzie (výfukové kusy) pre prívod IN aj odvod vzduchu OUT, sú vybavené sitom proti vniknutiu vtáctva a väčších častíc. Vyrobené sú z pozinkovaného oceľového plechu na dopyt možno dodať s práškovým nástrekom.