Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

AirflowČeské zastúpenie firmy bolo založené v roku 1995 ako česká kancelária nemeckej spoločnosti Airflow Lufttechnik GmbH, ktorá spadá pod materskú spoločnosť Airflow Development Ltd. vo Veľkej Británii. Tá už 60 rokov predstavuje svetového lídra v oblasti vývoja a výroby meracej techniky pre vzduchotechniku, rekuperačných jednotiek a ventilátorov.

Firma Airflow Lufttechnik GmbH poskytuje služby v oblasti predaja meracích prístrojov pre vzduchotechniku, domácich dizajnových ventilátorov iCON, radiálnych nízkotlakových ventilátorov a sušičov rúk. Ďalej zabezpečujeme poskytovanie technických konzultácií a profesionálneho poradenstva, organizovanie vlastných odborných seminárov v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami ČR, zaškoľovanie obsluhy a sprostredkovanie servisu, opráv a kalibrácií v autorizovanom kalibračnom laboratóriu v nemeckom meste Rheinbach. Od roku 2000 je naša spoločnosť certifikovaná podľa systému ISO 9001.