Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Ventilátory - štvorhranné potrubie

Ventilátory - štvorhranné potrubie

V kategórii ventilátorov pre štvorhranné potrubie sú prevažne ventilátory s radiálnou konštrukciou obežného kolesa. Tieto ventilátory sú navrhnuté pre zložitejšie vzduchotechnické aplikácie, kde sa počíta s prekonaním väčšou tlakové straty. Spravidla sa nejedná o tiché ventilátory, ale v našej ponuke nájdete tiež ventilátory s hlukovo izolovanou skriňou, ktoré dosahujú prijateľných hlukových parametrov.

RE

RE

Radiálne štvorhranné ventilátory RE sú nízkotlakové ventilátory, ktoré sú určené pre priamu montáž do štvorhranného VZT potrubia. Štvorhranné potrubné ventilátory RE sú vybavené EC motormi a radiálnym obežným kolesom s dozadu zahnutými lopatkami. Skriňa a pripojovacie príruby sú vyrobené z galvanicky pozinkovaného plechu, lopatky obežného kolesa sú vyrobené z plastu. Ventilátory RE majú výklopný panel obežného kolesa pre ľahšie čistenie či revíziu. Ventilátory spĺňajú podmienky smernice ErP 2015.

 

RP / RPH

RP / RPH

Štvorhranné radiálne ventilátory RP / RPH sú určené pre vnútorné použitie. Štvorhranné radiálne ventilátory majú skriňu vyrobenú z galvanicky pozinkovaného oceľového plechu a skriňa ventilátorov RPH je navyše vybavená hlukovou izoláciou. Radiálne ventilátory RP / RPH majú obežné koleso s dopredu zahnutými lopatkami, ktoré je vyrobené tiež z pozinkovaného oceľového plechu. Pracovná teplota prepravovanej vzdušniny je -30 až +40 °C.

 

RO

RO

Radiálne štvorhranné ventilátory RO sú nízkotlakové ventilátory, ktoré sú určené pre priamu montáž do štvorhranného VZT potrubia. Štvorhranné potrubné ventilátory RO sú vybavené radiálnym obežným kolesom s dozadu zahnutými lopatkami. Skriňa a pripojovacie príruby sú vyrobené z galvanicky pozinkovaného plechu. Lopatky obežného kolesa sú vyrobené z plastu. Ventilátory RO majú výklopný panel obežného kolesa pre ľahšie čistenie či revízie.

 

KT

KT

Radiálne ventilátory KT sú určené pre priame napojenie na štvorhranné potrubie. Ventilátory KT sú jednostranne sacie radiálne ventilátory s dopredu zahnutými lopatkami a motorom s vonkajším rotorom. Pre ľahší servis a údržbu sú ventilátory vybavené výklopným obežným kolesom. Plášť ventilátorov je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. 

Radiálne potrubné ventilátory KT možné inštalovať v akejkoľvek polohe a sú prispôsobené pre reguláciu otáčok zmenou napätia. Rýchlosť otáčok ventilátorov je možné regulovať 5-stupňovým transformátorom alebo frekvenčným meničom so sínusovým filtrom. Motory sú vybavené vstavanými tepelnými kontaktmi vyvedenými do svorkovnice motora, ktoré musia byť napojené na odpovedajúce relé tepelnej ochrany.

 

RS

RS

RS / RS ECpotrubné radiálne ventilátory určené pre priame napojenie na štvorhranné potrubie. Jednostranne sacie radiálne ventilátory RS / RS EC s dozadu zahnutými lopatkami sú vybavené motorom s vonkajším rotorom a výklopným obežným kolesom pre jednoduchší servis a údržbu. Plášť ventilátora je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Dopravovaný vzduch musí byť bez častíc, ktoré by mohli spôsobiť koróziu, zanesenie motora alebo nevyváženosť obežného kolesa. Ventilátory nesmú byť vystavené priamemu pôsobeniu vplyvu počasia. Je možné ich inštalovať v akejkoľvek polohe a sú prispôsobené pre reguláciu otáčok zmenou napätia.

 

RSI

RSI

RSI / RSI EC sú potrubné radiálne ventilátory určené pre priame napojenie na štvorhranné potrubie. Jednostranne sacie hlukovo izolované radiálne ventilátory RSI / RSI EC s dozadu zahnutými lopatkami sú vybavené motorom s vonkajším rotorom a výklopným obežným kolesom pre jednoduchší servis a údržbu. Plášť ventilátora je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu. Dopravovaný vzduch musí byť bez častíc, ktoré by mohli spôsobiť koróziu, zanesenie motora alebo nevyváženosť obežného kolesa. Ventilátory nesmú byť vystavené priamemu pôsobeniu vplyvu počasia. Je možné ich inštalovať v akejkoľvek polohe a sú prispôsobené pre reguláciu otáčok zmenou napätia.

 

IRB / IRT

IRB / IRT

IRB / IRT sú radiálne ventilátory vhodné pre všeobecné vzduchotechnické aplikácie, kde sa uplatní nízka zástavbová výška ventilátorov. Radiálne potrubné ventilátory IRB/IRT sú určené na montáž do štvorhranného potrubia. Ventilátory IRB / IRT sú vybavené revíznymi dvierkami pre prístup k motoru a obežnému kolesu pre jednoduchú revíznu činnosť a prípadný servis. Ventilátory sú vhodné vďaka vyššej pracovnej teplote na odvetranie skladov, reštaurácií, nemocníc, športových hál a pod. Ventilátory IRB majú napájanie 230V, ventilátory IRT napájanie 230 / 400 V.

Radiálne ventilátory do štvorhranného potrubia IRB / IRT Ecowatt sú vďaka svojej vysokej účinnosti a ekonomickej prevádzke vyhovujúce pre aplikácie, kde sa uplatní ich nízka zástavbová výška, tichý chod a vysoká tlaková strata. Ventilátory sú tiež určené pre DCV aplikácie (vetranie riadené skutočnou spotrebou). Ekonomicky úsporné ventilátoryIRB / IRT Ecowatt sú vhodné riešenie pre odvetranie skladov, nemocníc, garáží, športových hál, apod.

 

ILB / ILT

ILB / ILT

Radiálne ventilátory ILB / ILT sú určené pre montáž do štvorhranného potrubia, vhodné pre všeobecné vzduchotechnické aplikácie, kde sa s výhodou uplatní nízka zástavbová výška ventilátorov. Ventilátory ILB / ILT sú vhodné vďaka vyššej pracovnej teplote pre odvetranie skladov, reštaurácií, nemocníc, športových hál a pod. Ventilátory sú vybavené revíznymi dvierkami. Ventilátory ILB majú napájanie 230V, ventilátory ILT 400V.

 

IRAB / IRAT

IRAB / IRAT

Tiché radiálne ventilátory IRAB / IRAT sú určené pre montáž do štvorhranného potrubia. Izolované ventilátory IRAB / IRAT sú vďaka vyššej pracovnej teplote + 70 °C vhodné pre odvetranie reštaurácií, nemocníc, športových hál, skladov a pod. Ventilátory sú na skrini vybavené revíznymi dvierkami pre prístup k motoru a obežnému kolesu pre jednoduché čistenie, servis a revízie . Ventilátory IRAB majú napájanie 230V, ventilátory IRAT 230/400 V.

 

ELKI

ELKI

Kanálové ventilátory Elki sú určené na prepravu čistého vzduchu v obytných domoch, kancelárskych, priemyselných a verejných budovách. Ventilátory Elki sú unikátne svojou konštrukciou, ktorá sa skladá z dvoch ventilátorov Etaline. Diagonálne obežné koleso zaisťuje vysokú účinnosť a nízku hlučnosť ventilátorov. Ventilátory sú vybavené bezúdržbovými AC motormi s ochranou proti vlhkosti, prehriatiu a guličkovými ložiskami. Pre jednoduchší servis a údržbu je možné časť s ventilátorom vyňať zo skrine. Ventilátory je možné inštalovať v akejkoľvek polohe.

 

EMKI

EMKI

Kanálové ventilátory Emki EC sú určené na prepravu čistého vzduchu v obytných domoch, kancelárskych, priemyselných a verejných budovách. Ventilátory Emki EC sú unikátne svojou konštrukciou, ktorá sa skladá z dvoch ventilátorov Etamaster. Diagonálne obežné koleso zaisťuje vysokú účinnosť a nízku hlučnosť ventilátorov. Ventilátory sú vybavené bezúdržbovými, energeticky úspornými EC motormi s ochranou proti vlhkosti a guličkovými ložiskami. Pre jednoduchší servis a údržbu je možné časť s ventilátorom vyňať zo skrine. Ventilátory je možné inštalovať v akejkoľvek polohe.

 

KVR

KVR

Radiálne kanálové ventilátory KVR / KVR EC sú určené na montáž do štvorhranného potrubia, vhodné sú k doprave vzduchu v obytných domoch, kancelárskych, priemyselných a verejných budovách. Bezúdržbové motory ventilátorov sú vybavené guličkovými ložiskami.

 

KVRI

KVRI

Radiálne zvukovo izolované kanálové ventilátory KVRI / KVRI EC sú určené na montáž do štvorhranného potrubia, vhodné sú k doprave vzduchu v obytných domoch, kancelárskych, priemyselných a verejných budovách. Bezúdržbové motory ventilátorov sú vybavené guličkovými ložiskami.

 

RQ

RQ

Štvorhranné radiálne plne regulovateľné, nízkotlakové ventilátory RQ sú vhodné pre vetranie jednoduchých VZT aplikácií až po klimatizačné zariadenia. V spojení s ďalšími prvkami systému Vento zaručí vzájomnú kompatibilitu a vyváženosť parametrov. Ventilátory RQ sú vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie pre dopravu vzduchu bez mechanických častíc. Pracovná teplota okolia a dopravovaného vzduchu je -30 až +40 °C, niektoré typy až 70 °C.