Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Flexibilné potrubie

Flexibilné potrubie

V našej ponuke flexibilného potrubia nájdete hadice od renomovaných európskych a svetových výrobcov. Ponúkame hadice z AL, PU, PVC a ďalších materiálov, ktoré je možné dodať v antistatických, tepelne a hlukovo izolovaných, elektricky vodivých, ťažko horľavých vyhotoveniach, odolných proti vlhkosti, hydrolýze a hnilobe. Hadice sú vhodné predovšetkým pre bežnú vzduchotechniku / klimatizáciu, avšak vyhovejú aj požiadavkám na odsávanie pilín, hoblín, granulátov, piesku, črepov atď. Neváhajte u nás dopytovať vhodný typ pre Vašu aplikáciu.

Sonosystem

Sonosystem

Flexibilné potrubie Sonosystem je izolované ohybné potrubie z ľahkého laminátu pre široké použitie. Flexibilné potrubie Sonosystem sa skladá z perforovanej vnútornej hadice, izolácie zo sklených vlákien hrúbky 25 mm a vonkajšieho obalu. Izolovaná hadica Sonosystem je vhodná pre vzduchové rozvody a klimatizačné systémy bez zvláštnych požiadaviek, pre prevenciu proti kondenzácii vody v rozvodoch vzduchu a znižovanie hluku vo vzduchotechnických systémoch. Nie je vhodné pre odvod spalín z otvorených ohnísk, olejových kotlov a pre rozvody vzduchu s vysokou koncentráciou kyselín alebo hydroxidov.

 

Sonoflex

Sonoflex

Sonoflex sú ohybné Al laminátové hadice s vnútorným usporiadaním ako Aluflex MI alebo MO. Flexibilná hadica Sonoflex má tepelnú a hlukovú izoláciu z vrstvy minerálnej vaty hrúbky 25 mm (16 kg/m3). Vnútorná hadica je perforovaná ako tlmič hluku. Konštrukcia obsahuje parotesnú zábranu k zamedzeniu vzniku kondenzácie v hlukovej izolácii.
Sonoflex je flexibilné potrubie (hadice) vhodné pre zníženie hlučnosti u vetracích systémov, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel. Štandardná dĺžka hlukovo aj tepelne izolované hadice Sonoflex je v balení 10 m stlačené na 1,15 m. Teplotná odolnosť Sonoflex MI od -30 do 150 °C a Sonoflex MO od -30 do 250 °C.

 

Termoflex

Termoflex

Termoflex sú ohybné Al laminátové hadice s vnútorným usporiadaním ako Aluflex Mi. Flexibilné hadice Termoflex majú tepelnú izoláciu z vrstvy minerálnej vaty hrúbky 25 mm (16 kg/m3). Konštrukcia obsahuje parotesnú zábranu k zamedzeniu vzniku kondenzácie.

Termoflex je flexibilné potrubie (hadice) vhodné pre zníženie orosenia a tepelných strát u vetracích systémov, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel. Štandardná dĺžka tepelne izolované hadice Termoflex je v balení 10 m stlačené na 1,15 m. Teplotná odolnosť Termoflex MI od -30 do 150 °C a Termoflex MO od -30 do 250 °C.

 

Termoflex Hygienic

Termoflex Hygienic

Termoflex Hygienic sú ohybné Al laminátové hadice s kostrou z oceľového drôtu, špirálovito vinutou medzi dvoma vrstvami niekoľkovrstvového Al laminátu. Flexibilné hadice Termoflex Hygienic majú tepelnú izoláciu z vrstvy minerálnej vaty hrúbky 25 alebo 50 mm (16/14 kg/m3). Konštrukcia obsahuje parotesnú zábranu na zamedzenie vzniku kondenzácie. Termoflex Hygienic sú hadice určené pre aplikácie, kde sú kladené vysoké nároky na hygienu prostredia a nie je možné vykonávať pravidelnú kontrolu potrubných rozvodov. Termoflex Hygienic je flexibilné potrubie (hadica) vhodné pre zníženie orosenia a tepelných strát u vetracích systémov, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel. Zároveň je ich použitie vhodné k rozvodom vzduchu v spojení s rekuperačnými jednotkami. Štandardná dĺžka v balení 10 m stlačené na 1,2 m.

 

Aluflex

Aluflex

Aluflex sú ohybné Al laminátové hadice s kostrou z oceľového drôtu, špirálovito vinutou medzi dvoma vrstvami niekoľkovrstvového Al laminátu. Flexibilné hadice Aluflex sú určené pre vetracie systémy, klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá. Štandardná dĺžka v balení 10 m stlačené na 0,5 m. Teplotná odolnosť Aluflex MI je od -30 do 150 °C a Aluflex MO od -30 do 250 °C.

 

Aluflex Hygienic

Aluflex Hygienic

Aluflex Hygienic sú veľmi odolné, ohybné a mikrobiálne ošetrené Al hadice s kostrou z oceľového drôtu, špirálovito vinutou medzi dvoma vrstvami niekoľkovrstvového AL laminátu. Hygienické flexibilné hadice sú určené pre aplikácie, kde sú kladené nároky na hygienu prostredia a nie je možné vykonávať pravidelnú kontrolu potrubných rozvodov. Flexibilné hadice Aluflex Hygienic sú vhodné k rozvodom vzduchu v spojení s rekuperačnými jednotkami.

 

SEMIFLEX

SEMIFLEX

Semiflex je polotuhá ohybná hadica z Al fólie o sile 0,12 mm. Falcovanie ohybné hadice Semiflex PROFI mimoriadne pevnou viacnásobným zámkom "Tripllock". Hadica Semiflex je určená pre mechanické vetracie a klimatizačné potrubia. Flexibilné potrubie je silne mechanicky odolné vo farbe prírodného Al. Štandardná dĺžka 3 a 5 m (stlačené na 1/3 dĺžky, od priemeru 355 mm sa hadice dodáva v nestlačenom stave). Flexibilná hadica Semiflex PROFI nie je vhodná na vložkovanie komínov a odťah spalín.

 

Greyflex

Greyflex

Greyflex sú ohybné hadice z dvoch vrstiev PVC s polyamidovou tkaninou, spevnené špirálovito vinutou kostrou z oceľového drôtu. Flexibilné hadice Greyflex sú určené pre mechanické vetracie a klimatizačné potrubia, pre odťah prachu a dymu. Hadice sú silne mechanicky odolné, dodávané v šedej farbe. Štandardná dĺžka v balení je 10 m stlačené na 1,15 m.

 

Kombiflex

Kombiflex

Ohybné hadice Kombiflex sú vyrobené z vrstvy PVC s polyamidovou tkaninou na vrchnej strane a Al laminátom na vnútornej strane, spevnené špirálovito vinutou kostrou z oceľového drôtu. Flexibilné hadice Kombiflex sú mechanicky odolné, vhodné pre odťah dymu, prachu. Štandardná dĺžka v balení 10 m. Prevádzková teplota -30 až +150 ˚C, max. rýchlosť prúdu vzduchu v potrubí 30 m/s.

 

FLEXADUR

FLEXADURFLEXADUR je hadica, flexibilné potrubie použiteľné pre rôzne typy odsávanie: vzduch a prach, abrazívne materiály a granuláty, vykurovania a klimatizácie, horúci vzduch a chemické výpary, vysoké a nízke teploty a agresívne chemické výpary.
 

VENTITEC

VENTITECVentitec je hadica, flexibilné potrubie použiteľné pre rôzne typy odsávanie: vzduch a prach, abrazívne materiály a granuláty, vykurovania a klimatizácie, horúci vzduch a chemické výpary, vysoké a nízke teploty a agresívne chemické výpary.
 

METALFLEX

METALFLEXOhybné oceľové hadice Metalflex sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 1.4404 a sú vhodné k odťahu dymu a prachu. Využitie nájdu aj ako komínové vložky a vďaka svojej dobrej mechanickej odolnosti aj v ďalších aplikáciách.