Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

SEDS

 

SEDS

Klapky na odvod dymu a tepla slúžia ako uzávery v potrubých systémov odsávania dymu, ktoré odoberajú teplo a spaľovacie plyny z jednej požiarnej časti. Dymové a výfukové klapky SEDS sú inštalované vo vzduchových kanáloch všetkých rozmerov povolených oblastí priamej aplikácie špecifikovaných v EN 1366-9. Klapky sú inštalované s vodorovnou osou listu, smer prúdenia odťahovaného dymu musí byť orientovaný z ovládacej strany. Klapky môžu byť dodávané v niekoľkých prevedeniach so servopohonom 230V alebo 24V s komunikačnými a napájacími zdrojmi. Chlopne sú navrhnuté pre klimatické podmienky triedy 3K5, bez kondenzácie, polevy, tvorby ľadu a bez vody a z iných zdrojov ako dážď podľa EN 60 721-3-3 zmena A2.