Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Potrubné elementy

Potrubné elementy

Potrubné elementy sú ohrievače, protidažďové žalúzie, tlmiče hluku, filtračné boxy, filtre, klapky (žalúziové, spätné, regulačné, zmiešavacie, škrtiace), ochranné mriežky, pružné pripojovacie manžety a regulátory prietoku vzduchu. Všeobecne sa jedná o produkty, ktoré sú štandardnou súčasťou vzduchotechnických rozvodov.

Filtračné boxy

Filtračné boxy

Filtračné boxy / kazety sú vzduchotechnické zariadenia používané na filtráciu vzduchu vo vzduchotechnických rozvodoch. Filtračné kazety / boxy sú určené pre kruhové aj štvorhranné vzduchotechnické potrubie. Skrine pre umiestnenie vreckových, doskových či panelových filtrov sú vyrobené z oceľového pozinkovaného plechu.

Dopravovaný vzduch nesmie obsahovať častice, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie jednotlivých častí filtrov. Filtračné boxy / kazety sú opatrené dvierkami, po ktorých otvorení je možné vykonať výmenu filtračnej vložky. Štandardne obsahujú filter triedy G4 alebo sú bez filtra.

 

Filtre

Filtre

Filtre sú vyrobené z moderných filtračných materiálov, ktoré dosahujú vysokej zadržiavacej kapacity prachových častíc do štandardnej tlakovej straty. Vysoká zadržiavacia kapacita predlžuje životnosť filtra a ekonomickosť prevádzky. Maximálne využitie filtračnej plochy zaisťujú dištančné splinty v jednotlivých článkoch filtra. Filtračný materiál je podľa typu filtra štandardne uložený do vysokopevnostného plastového alebo kovového rámu s drevenými alebo kovovými separátory alebo do iných materiálov podľa požiadaviek zákazníka.

 

Klapky

Klapky

Klapky pre vzduchotechniku sú ochranným a základným regulačným prvkom vzduchotechnického potrubia. Klapky ponúkame v niekoľkých variantoch a vyhotoveniach - regulačné, zmiešavacie, škrtiace, spätné, žalúziové, s ručným ovládaním, ovládané servopohonom, do kruhového i štvorhranného potrubia. Štandardne dodávame klapky z plastu alebo z pozinkovaného plechu, na dopyt vieme dodať niektoré typy z antikora alebo hliníka.

 

Protidažďové žalúzie

Protidažďové žalúzie

Protidažďové žalúzie slúžia predovšetkým k ochrane sacích a výfukových vývodov vzduchotechnických rozvodov. Protidažďové žalúzie sú ďalej využívané aj ako funkčný architektonický prvok s veľkým množstvom povrchových variantov a predovšetkým farieb (podľa vzorkovníka RAL). V neposlednom rade slúži protidažďové žalúzie na zamedzenie priameho pohľadu do chránených priestorov, otvorov či už v potrubí alebo priamo na fasádach obytných, kancelárskych či priemyselných objektov.

 

Protihlukové žalúzie

Protihlukové žalúzie

Protihlukové žalúzie PHZE slúži k útlmu hluku šíriaceho vetracími otvormi z priestorov zaťaženým hlukom do vonkajšieho prostredia. Najčastejšie sa protihlukové žalúzie používajú v strojovniach, kompresorovnách a podobne hlučných výrobných priestoroch. Panely protihlukových žalúzií sú vyplnené akusticky absorpčnou hmotou s dierovaným plechom pre maximálne pohltenie hluku. Protihlukové žalúzie sú štandardne vybavené sieťou proti hmyzu či drobným živočíchom.

 

Tlmiče hluku

Tlmiče hluku

Tlmiče hluku pre kruhové aj štvorhranné potrubie účinne tlmí hluk šíriaci sa vzduchotechnickým potrubím. V prípade potreby vyššieho útlmu je možné použiť viac tlmičov hluku za sebou. Najvyššieho útlmu dosiahnete umiestnením tlmiče hneď za ventilátor alebo ohyb.

 

Pružné pripojenia

Pružné pripojenia

Pružné pripojenie slúži na zabránenie šírenia vibrácií, šumu a hluku vznikajúcich v dôsledku činnosti ventilátorov alebo iných strojných zariadení. Tlmiaca vložka / pružná manžeta sa vkladá medzi zdroj vibrácií a vzduchotechnické rozvody. Unikátny lem zaisťuje dokonalé vzduchotesné a vodotesné spojenie vzduchotechnického potrubia. Rôzne varianty prevedení a veľkostí polotovarov pružného pripojenia umožňujú využitie v akýchkoľvek prevádzkových podmienkach.

 

Servisné dvierka

Servisné dvierka

Servisné dvierka slúži pre jednoduchšiu údržbu a čistenie VZT potrubia. Servisné otvory sa dodávajú pre kruhové spiro potrubie aj pre štvorhranné VZT potrubie. Revízne dvierka sú vyrobené z pozinkovaného plechu a sú vybavené skrutkami pre upevnenie k vzduchotechnickému potrubiu.

 

Výpust kondenzátu

Výpust kondenzátu

Výpust kondenzátu pre kruhové vzduchotechnické potrubie slúži na odvod vznikajúceho kondenzátu, ktorý sa vytvára vo vnútri potrubia. Odvod kondenzátu je vyrobený z plastu. Pripojenie k vzduchotechnickému potrubiu pomocou vnútornej spojky NP/NPU. Priemer odvodného otvoru je 20 mm.

 

Regulátory prietoku

Regulátory prietoku

Regulátory prietoku vzduchu sú určené pre konštantnú CAV alebo premenlivú VAV reguláciu prietoku vzduchu v kruhovom alebo štvorhrannom vzduchotechnickom potrubí. Vďaka regulácii prietoku vzduchu či tlaku v potrubí je použitie variabilného či konštantného prietoku vzduchu pre prevádzku vzduchotechnického zariadenia hospodárnejšie. Regulátory prietoku dodávame do kruhového aj štvorhranného potrubia od ručných po elektricky regulovateľné servopohonmi.

 

Ohrievače

Ohrievače

Ohrievače vzduchu sú vzduchotechnické zariadenia používané na ohrev vzduchu vo vzduchotechnických rozvodoch. Plášť a skriňa ohrievačov vzduchu sú vyrobené z oceľového pozinkovaného plechu. Inštalácia a umiestnenie elektrických ohrievačov vzduchu musí byť bezpodmienečne vykonané v súlade s ČSN 33 2000-4-42 (IEC 364-4-42), kde sa stanovujú podmienky z hľadiska ochrany pred účinkami tepla, pred požiarom, ochrany pred popálením a ochrany proti prehriatiu (a to vrátane príslušných ochranných a bezpečnostných obvodov).

 

Chladiče

Chladiče

Chladiče sú vzduchotechnické komponenty vhodné k ochladzovaniu vzduchu vo VZT rozvodoch a sú určené pre inštaláciu do kruhového potrubia. Chladiče sa rozdeľujú do dvoch skupín - vodné a freónové. Plášť a skriňa chladičov sú vyrobené z oceľového pozinkovaného plechu alebo z Aluminium Zinku a výmenník z medených rúrok s hliníkovými lamelami.

 

Eliminátory kvapiek

Eliminátory kvapiek

Eliminatory kvapiek EKP sú určené pre odlučovanie kondenzovaných kvapiek zo vzduchu vo vetracích a klimatizačných zariadeniach. Eliminátory kvapiek sú najefektívnejšie v prúde vzduchu za chladičom alebo rekuperátorom a sú dimenzované pre priamu montáž do štvorhranného vzduchotechnického potrubia. Plášť eliminátora kvapiek je vyrobený z pozinkovaného plechu s izoláciou proti kondenzácii vlhkosti. Eliminátory kvapiek sa dodávajú v ľavom (L) alebo pravom (P) vyhotovení pri pohľade v smere prúdenia vzduchu a sú vybavené izolovanou vaňou pre odvod kondenzátu. Eliminátory kvapiek môžu byť nainštalované len v polohe, ktorá umožní odtok kondenzátu (vaňou dolu). Odlúčený vzduch nesmie obsahovať vláknité, pevné, lepivé a agresívne prímesi. Vzduch nesmie obsahovať chemické látky, ktoré spôsobujú koróziu alebo narušujúce zinok. Spoje v potrubí odporúčame vykonať vodotesne.

 

Sacie dýzy

Sacie dýzy

Sacie dýzy sú určené pre potrubné a strešné ventilátory a umiestňujú sa na stranu sania. Rozmery dýz zodpovedajú prírubám potrubných ventilátorov príslušných výrobcov. Sacie dýzy sú vyrobené z pozinkovaného plechu a slúžia na usmernenie nasávaného vzduchu a tým zníženie vznikajúceho hluku.

 

Ochranné mriežky

Ochranné mriežky

Ochranné mriežky sa vo vzduchotechnike najčastejšie používajú k zabezpečeniu ventilátora pred vniknutím cudzích telies, ale aj pre ukončenie vzduchotenického potrubia, prípadne priamo na sanie alebo výtlak ventilátora. Náš sortiment ochranných mriežok obsahuje spravidla mriežky typizované výrobcami ku konkrétnym ventilátorom. Ochranné mriežky sú určené pre kruhové aj štvorhranné potrubie.

 

Příruby

Příruby

Kruhové príruby pre montáž vzduchotechniky sa používajú v systémoch, kde je požiadavka na hladké spoje spiro potrubia. Kruhové príruby sa používajú pre spojenie spiro potrubia, kedy sa potrubím dopravuje nielen čistý vzduch. Kruhové príruby sú lisované.

 

Boxy pre anemostaty

Boxy pre anemostaty

Boxy pre anemostaty alebo tiež pretlakové komory, inak povedané plenum boxy, sú doporučeným príslušenstvom distribučných elementov ako sú anemostaty, difúzory a.i. a používajú sa pre prívod aj odvod vzduchu. Pretlakové komory s difúzory upravujú tlakové straty, znižujú hladinu hluku, vyvažujú vetracie systémy a umožňujú meranie vzduchových výkonov. Vyrobené sú z pozinkovaného oceľového plechu, na vnútorných stranách sú vybavené hlukovou izoláciou.

 

Príslušenstvo - strešné ventilátory

Príslušenstvo - strešné ventilátory

V tejto kategórii nájdete doporučené príslušenstvo výrobcov k strešným ventilátorom. Súčasťou sortimentu sú spätné klapky, pružné pripojenia, strešné podstavce / nadstavce, pripojovacie adaptéry a rámy a príruby.