Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

FKR-EU

 

FKR-EU

Kruhové protipožiarne klapky FKR-EU pre uzavretie prestupov potrubia medzi požiarnymi úsekmi, pre rôzne spôsoby vstavby, dostupná v mnohých veľkostiach a vyhotoveniach. Požiarne klapky FKR-EU možno dodať v priemeroch 315 - 800 mm. Nízka tlaková strata a hladina akustického výkonu s možnosťou univerzálne možnosti zabudovania. Integrácia do centrálneho systému riadenia budov pomocou TROXNETCOM. Trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-3, až EI 120 (ve, ho, i ↔ o) S.

Voliteľné vybavenie a príslušenstvo pre požiarne klapky FKR-EU: Elektrický servopohon 24V / 230V. Spúšťací teplota 72/95 °C alebo detektory dymu. Príruby. Krycie mriežky.

Požiarna klapka FKR-EU je v súlade s európskou výrobkovou normou ČSN EN 15650:2010 v kruhovom vyhotovení, s dvoma revíznymi otvormi, ktoré možno otvoriť bez použitia nástrojov. Testované z hľadiska protipožiarnych vlastností podľa ČSN EN 1366-2:2015 (podtlak 300 Pa a 500 Pa), s označením CE.

Katalógový list výrobného radu: FKR-EU.pdf. Vyhlásenie o vlastnostiach výrobného radu: FKR-EU_shoda.pdf. Návod na použitie výrobného radu: FKR-EU-navod-k-pouziti.pdf

  • Dva inšpekčné otvory

  • Možnosť dodania v nevýbušnom vyhotovení (ATEX) pre zóny 1, 2, 21 a 22

  • Priemer klapky od 315 mm

  • Možnosť dodatočnej inštalácie servopohonu

  • Vhodné pre širokú škálu inštalačných situácií (certifikované)

  • Hygienický certifikát