Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Siemens

Siemens AG je konglomerátna spoločnosť, ktorá patrí medzí najväčších výrobcov elektroniky na svete. Jej medzinárodné vedenie sídli v Berlíne a Mníchove. Spoločnosť Siemens bola založená v roku 1847 v Nemecku a v roku 2016 zamestnávala 472 000 ľudí v 190 krajinách sveta. Vo výskumných laboratóriách spoločnosti Siemens celosvetovo pracuje 29 500 zamestnancov, ktorí pracujú na nových riešeniach pre oblasť energetiky, priemyslu a zdravotníctva.