Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Nevýbušné ventilátory

Nevýbušné ventilátory

Ventilátory určené na použitie vo výbušnom prostredí sú vhodné pre prevádzky, kde sa manipuluje s horľavými alebo výbušnými materiálmi. Nevýbušné ventilátory majú zapúzdrenú elektronickú časť, takže nehrozí vznik iskry pri skrate alebo mechanickom poškodení. Nevýbušné ventilátory ponúkame v mnohých vyhotoveniach na stenu, na strechu a do štvorhranného aj kruhového potrubia. Všetky nami dodávané nevýbušné ventilátory majú príslušné skúšky a certifikáty pre prevádzku v EX prostredí.

HCBT Ex

HCBT Ex

Nevýbušné axiálne ventilátory HCBT Ex sú určené pre odvod vzduchu a priamu montáž vo výbušnom prostredí. Ventilátory HCBT Ex majú skriňu vyrobenú z oceľového plechu, opatrenú epoxidovým lakom. Montáž ventilátorov HCBT Ex do výbušného prostredia je možná v každej polohe osi motora. Potrubné nevýbušné ventilátory HCBT Ex sú určené pre montáž na stenu, kedy výtlak a sanie musí zostať voľné. Motor ventilátora je asynchrónny s kotvou nakrátko, krytie IP55. Svorkovnica je v nevýbušnom vyhotovení a je umiestnená na motore. Ventilátory majú označenie nevýbušnosti II2G Ex d IIB T4 alebo II2G Ex d IIB(H2) T4.

 

HDB / HDT Ex

HDB / HDT Ex

Nástenné nevýbušné axiálne ventilátory HDB / HDT Ex sú určené do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu pre nástennú montáž. Obežné koleso axiálnych ventilátorov je vyrobené zo zliatiny hliníka so špeciálnym krídlovým profilom. Axiálne nástenné ventilátory HDB / HDT Ex majú označenie ATEX - II2G Ex d IIB T4 u trojfázových na dopyt II2G Ex d IIBH T4.

 

RFC Ex

RFC Ex

Nevýbušné radiálne nízkotlakové ventilátory RFC-Ex sú určené do priemyselných priestorov, do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Ventilátory RFC-Ex sú nízkotlakové jednostranne sacie ventilátory s priamym pohonom elektromotorom s krytím IP55. Teplota dopravovaného vzduchu môže byť od -30 až do 40 °C, teplota okolia musí byť od -20 až do 40 °C kvôli odolnosti elektromotora.

 

EX

EX

EX sú potrubné radiálne ventilátory určené do výbušného prostredia. Nevýbušné ventilátory EX 140/180 je možné inštalovať v ľubovoľnej polohe. K potrubiu je nutné ventilátory pripojiť pomocou montážnej sady Kit Ex. Tieto ventilátory sú vybavené špeciálnymi Ex motormi a hliníkovými obežnými kolesami s dopredu zahnutými lopatkami. Plášť je odliatok siluminu. Na montáž sú určené konzoly FKX (2 ks pre ventilátor). Jednofázové motory majú kondenzátor uložený v pieskovom lôžku.

 

C ATEX

C ATEX

Radiálne ventilátory do výbušného prostredia C ATEX sú určené do priestorov, kde je potrebné odvetrávať zo vzdušniny výbušnej zmesi plynov alebo prachových častíc. Ventilátory C ATEX pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu sú vybavené ochranným náterom z polyuretánu a možno ich montovať v ľubovoľnej polohe. Certifikácia IMQ 10 ATEX 029 X, skupina II 2G/D b T4/135 X.

 

ERM Ex

ERM Ex

Diagonálne nevýbušné ventilátory ERM Ex / ERM Ex t sú určené na montáž do kruhového potrubia, do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (médium: plyn - ERM Ex / médium: prach - ERM Ex t). Ventilátor spĺňa bezpečnostné požiadavky európskej smernice 2014/34/EU pre zariadenia a ochranné systémy v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Kruhové potrubné ventilátory ERM Ex sú vhodné pre použitie vo výbušnom prostredí (zóna 1 a 2) ako sú napr. lakovne, nabíjacie stanice, prevádzkarne, výrobne atď. Ochrana proti výbuchu podľa ATEX a IECEx.

 

TD Mixvent Ex

TD Mixvent Ex

TD Ex nevýbušné potrubné ventilátory sú vyrobené z plastu alebo z oceľového plechu opatreného čiernym polyesterovým lakom. Diagonálne ventilátory TD Ex do výbušného prostredia sú určené na montáž do kruhového vzduchotechnického potrubia. Motory potrubných ventilátorov sú asynchrónne s kotvou nakrátko, stator je vybavený chladiacimi rebrami.

 

RVK

RVK

Nevýbušné potrubné ventilátory RVK-Ex sú určené pre montáž do kruhového VZT potrubia. Skriňa ventilátora do výbušného prostredia je vyrobená z konduktivneho plastu. Integrované termistorové kontakty zaisťujú ochranu pred prehriatím a musí byť pripojené na ochranné relé U-EK230E. Ventilátory sú certifikované podľa č. ZELM 03 ATEX 0198x.

 

AW Ex

AW Ex

Nástenné ventilátory AW Ex sú určené do výbušného prostredia. Nevýbušné axiálne ventilátory AW Ex sú vybavené špeciálnymi Ex motormi s vonkajším rotorom. Doska a lopatky sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu. Povrchová úprava ventilátorov a lopatiek je vykonaná čiernou práškovou farbou. Rýchlosť otáčok je možné regulovať 5-st. transformátorom alebo 2-st. prepínačom.

 

E-ATEX

E-ATEX

Axiálne nástenné ventilátory E-ATEX sú určené do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu na montáž na stenu. Nevýbušné ventilátory E-ATEX sú vhodné pre odvod vzduchu o maximálnej teplote 40 °C, krytie IP65. Oceľový rám ventilátora je vybavený špeciálne tvarovaným difúzorom pre zníženie hlučnosti, obežné koleso je plastové s hliníkovým telesom.

Ventilátory radu E-ATEX sú vyrobené v súlade s normou EN 14986, s certifikátom IMQ 10 ATEX 030 X a certifikáciou pre Gr II cat 2G/D b T4/135 X.

 

DZS Ex / DZQ Ex

DZS Ex / DZQ Ex

Axiálne nástenné nevýbušné ventilátory EZQ / EZS / DZQ / DZS Ex / Ex t sú určené na montáž na stenu do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (médium - plyn Ex / prach Ex t). Ventilátory spĺňajú bezpečnostné požiadavky európskej smernice 2014/34/EU pre zariadenia a ochranné systémy v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Nevýbušné axiálne ventilátory EZQ / DZQ Ex majú skriňu s štvorcovou základňou, ventilátory EZS / DZS Ex majú skriňu s kruhovou základňou. Axiálne nástenné ventilátory sú vybavené na sacej strane žlto sfarbenou ochrannou mriežkou podľa EN ISO 13857. Ventilátory majú ochranu proti výbuchu podľa ATEX a IECEx.

 

TCBT Ex

TCBT Ex

Nevýbušné axiálne potrubné ventilátory TCBT Ex sú určené pre odvod i prívod vzduchu a priamu montáž vo výbušnom prostredí. Ventilátory TCBT Ex majú skriňu vyrobenú z oceľového plechu, opatrenú epoxidovým lakom. Montáž ventilátorov TCBT Ex do výbušného prostredia je možná v každej polohe osi motora. Potrubné nevýbušné ventilátory TCBT Ex sú určené pre montáž na VZT potrubie. Motor ventilátora je asynchrónny s kotvou nakrátko, krytie IP55. Svorkovnica je v nevýbušnom vyhotovení a je umiestnená na skrini ventilátora. Ventilátory majú označenie nevýbušnosti II2G Ex eb IIB T3, II2G Ex d IIB T4 alebo II2G Ex d IIB(H2) T4.

 

ILT Ex

ILT Ex

ILT Ex sú radiálne nevýbušné ventilátory určené do štvorhranného potrubia. Skriňa ventilátorov ILT Ex do výbušného prostredia je vyrobená z oceľového, galvanicky pozinkovaného plechu a je opatrená prírubami na upevnenie do štvorhranného vzduchotechnického potrubia. Inšpekčná a čistiaca činnosť je možná vďaka revíznemu veku, po ktorého demontáži je prístupné obežné koleso. Motory sú asynchrónne s odporovou kotvou. Krytie IP55 a izolácia triedy F. Regulácia otáčok sa vykonáva frekvenčnými meničmi alebo transformátorovými regulátormi zmenou napätia. Nevýbušné ventilátory ILT Ex majú označenie nevýbušnosti II2G Ex e II T3 Gb.

 

RP Ex

RP Ex

Nevýbušné radiálne ventilátory RP Ex sú určené pre použitie v jednoduchých vetracích aplikáciách až po zložité klimatizačné zariadenia na úpravu vzduchu. Štvorhranné ventilátory RP Ex do výbušného prostredia sú vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie s teplotpu dopravovaného vzduchu -20 až + 40 °C. Obežné koleso ventilátorov RP Ex má dopredu zahnuté lopatky, ktoré sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu. Motory ventilátorov sú asynchrónne trojfázové s vonkajším rotorom a odporovou kotvou. Ochrana motorov je zaistená termistormi, ktoré sú uložené vo vinutí elektromotora. Termistory musia byť pripojené na termistorové relé, ktoré pri dosiahnutí teploty 130 °C rozpojí riadiaci okruh ochranného stýkača.

 

KTEX

KTEX

Potrubné ventilátory KTEX sú určené do výbušného prostredia. Nevýbušné ventilátory KTEX sú vybavené špeciálnym Ex motorom a obežným kolesom s dopredu zahnutými lopatkami. Plášť ventilátorov je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu a sacie ústie je mosadze. K štvorhrannému potrubiu sa ventilátory pripájajú pomocou pružných manžiet DS-EX. Rýchlosť otáčok je možné regulovať 5-st. transformátorom.

 

DKEX

DKEX

Ventilátory DKEX sú určené do výbušného prostredia. Nevýbušné ventilátory DKEX sú vybavené špeciálnym Ex motorom s vonkajším rotorom a obežným kolesom s dopredu zahnutými lopatkami. Plášť ventilátorov je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu a sacie ústie je z mosadze. K čtyřhrannému / kruhovému potrubiu sa ventilátor pripája pomocou pružných manžiet ISE / USE.

 

RQ Ex

RQ Ex

Nevýbušné čtyřhranné radiální ventilátory RQ v provedení Ex jsou použitelné univerzálně, od jednoduchých větracích až po složitá klimatizační zařízení pro komplexní úpravu vzduchu. Vzhledem ke speciální konstrukci zamezující vzniku mechanických zážehových jisker dle EN 13463-1, EN 13463-5 a zajištěnému provedení „e“ elektromotoru dle EN 50014 jsou ventilátory předurčeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. ATEX: II 2G c IIB+H2 TX.

 

AXC-EX

AXC-EX

Strednotlakové axiálne nevýbušné ventilátory AXC-EX sú dodávané v priemeroch od 355 do 900 mm. Nastaviteľný uhol natočenia lopatiek umožňuje navrhnúť ventilátor presne podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Skladové typy ventilátorov sú navrhnuté tak, aby sa dosiahlo maximálneho vzduchového výkonu pre daný príkon motora.

Potrubné nevýbušné ventilátory AXC-EX môžu byť použité v zónach 1 alebo 2, výbušná skupina II, pre plyny zo skupín A, B a C a v teplotných triedach T1 až T4. Ventilátory sú klasifikované v kategórii 2G. Sú certifikované pod číslom Sira 07ATEX6341X. Ventilátory sú štandardne vybavené termistormi KL, ktoré musia byť pripojené na zodpovedajúci ochranné relé. Otáčky motora je možné regulovať frekvenčným meničom.

 

AXCBF-EX

AXCBF-EX

Axiálne strednotlakové nevýbušné ventilátory AXCBF-EX sú určené na inštaláciu do kruhového potrubia, pre vzduchotechnické aplikácie, kde sa uplatní dlhodobá životnosť ich motorov a do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Ventilátory sa používajú pri teplotách od -20 až do 60 °C. Ventilátory AXCBF-EX majú zdvojenú konštrukciu skrine z galvanizovanej ocele - EN ISO 1641. Certifikácia ATEX: II 2G c Ex d IIC T4.

 

DZR Ex

DZR Ex

Axiálne potrubné nevýbušné ventilátory DZR Ex sú určené pre montáž do kruhového potrubia do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu (médium: plyn DZR Ex / prach DZR Ex t). Axiálne nevýbušné ventilátory DZR Ex spĺňajú požiadavky európskej smernice 2014/34/EU pre zariadenia a ochranné systémy v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Potrubné ventilátory majú skriňu vyrobenú z pozinkovaného plechu. Ventilátory je možné prepínať pre odvod alebo prívod vzduchu (reverzia), prietok ventilátora sa tým zníži o cca 35%. Ventilátory majú ochranu proti výbuchu podľa ATEX a IECEx.

 

DV-EX

DV-EX

Strešné nevýbušné ventilátory DV-EX sú vybavené špeciálnym Ex motorom a radiálnym obežným kolesom s dozadu zahnutými lopatkami. Nevýbušné ventilátory DVEX sú vhodné najmä pre nabíjacie stanice, odsávanie rozopouštědel a riedidiel. Plášť ventilátorov je vyrobený z hliníka, základový rám a ochranné sito z pozinkovaného plechu opatreného práškovým náterom. Sacie ústie nevýbušných ventilátorov je z medi. Rýchlosť otáčok je možné regulovať 5-st. transformátorom.

 

DVV-EX

DVV-EX

Strešné ventilátory do výbušného prostredia DVV-EX sú vhodné na odsávanie potenciálne výbušnej atmosféry (zmesi výbušných plynov a pár) z prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. DVV-EX majú obežné kolesá s dozadu zahnutými lopatkami a IEC motory s ochranou proti výbuchu EEx d (tlakotesné zapuzdrenie). Ventilátory sú vhodné pre zóny 1 alebo 2, skupina II, pre plyny skupín A a B a teplotnej triedy T1 až T4. Ventilátory sú klasifikované v kategórii 2G. Na dopyt je možné dodať skriňu ventilátora s 50 mm hlukovou izoláciou.

Certifikácia ATEX - II 2G c IIB T4
- II - Pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu iné ako bane
- 2G - Pre plyny kategórie 2: Zóna 1 a 2
- c - konštrukčná ochrana
- IIB - Skupina výbušnosti: etylén, sírovodík
- T4 - Teplotná trieda s maximálnou povrchovou teplotou nižšou ako 135 °C

 

TCDH Ex

TCDH Ex

Nevýbušné strešné radiálne ventilátory TCDH Ex majú základňu vyrobenú z galvanizovaného plátu ocele, sací prstenec je vyrobený z mosadze. Strešné ventilátory TCDH Ex do výbušného prostredia majú asynchrónny motor s kotvou nakrátko, stator je vybavený chladiacimi rebrami. Krytie IP55, izolácia triedy F. Obežné koleso nevýbušného ventilátora je radiálne s dozadu zahnutými lopatkami. Vyrobené je z galvanickej ocele s hliníkovým stredom. Pracovná teplota je od -20 do +40 °C.

 

TH Ex

TH Ex

Nevýbušné strešné ventilátory TH Ex sú vyrobené z plastu alebo z oceľového plechu opatreného čiernym polyesterovým lakom. Strešné ventilátory TH Ex do výbušného prostredia sa montujú montážnou základňou na vodorovné strešné konštrukcie. Motory strešných ventilátorov sú asynchrónne s kotvou nakrátko, stator je vybavený chladiacimi rebrami.

 

MAXvent owlet ATEX

MAXvent owlet ATEX

Strednotlakové axiálne ventilátory do výbušného prostredia MAXvent owlet ATEX sú určené predovšetkým pre strojársky a energetický priemysel. Ventilátory sa používajú aj v iných priemyselných odvetviach, napríklad v chladiarenskom / klimatizačnom, chemickom, potravinárskom atď. Ventilátory sa štandardne dodávajú s rozmermi 450 - 1400 mm. Ventilátory MAXvent majú antikorové a ľahšie lopatky. Pri vývoji týchto ventilátorov sa kládol dôraz na dosiahnutie vysokého výkonu ventilátora a zníženie nákladov na prevádzku.

Vďaka bionickej konštrukcii lopatiek majú ventilátory MAXvent owlet nízke prevádzkové náklady a nízku hlučnosť. Ventilátory dosahujú vysoký výkon vďaka veľmi výkonnému vnútornému motoru.

Obežné koleso z kompozitného materiálu ZAmid ATEX. Skriňa ventilátora je vyrobená zo žiarovo pozinkovanej ocele. Ventilátory MAXvent owlet sú veľmi flexibilné strednotlakové axiálne ventilátory pre výbušné prostredie.

 • veľkosť 450 - 1400 mm
 • ATEX 2014/34/EU, zóna 1 a 2
 • ventilátory je možné dodať s dlhou, krátkou alebo veľmi krátkou skriňou s pripojením EUROVENT
 • vysoko výkonné motory so 4 a 6 pólmi
 • PTC ochrana motora s triedou izolácie IP 65
 • nastaviteľné uhly lopatiek od výrobcu pre dosiahnutie požadovaného výkonu
 • prevádzková teplota -20 až 60 °C (teploty -60 až 120 °C len na požiadanie)

Ventilátory sa dodávajú so samozatváracou klapkou, ochrannou mriežkou, montážnymi súpravami atď. Ak máte záujem o niektorý z týchto ventilátorov, pošlite nám prosím dopyt na adresu info@ventilatory.net s požadovaným prevádzkovým bodom ventilátora alebo nás kontaktujte telefonicky: 417565655.

 

TGT Ex

TGT Ex

TGT Ex sú nevýbušné axiálne potrubné ventilátory v zaistenom vyhotovení "Ex", určené na montáž do kruhového vzduchotechnického potrubia. Ventilátory do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu sú určené na dopravu vzduchu bez mechanických častíc, ktoré by mohli spôsobiť abráziu alebo nevyváženosť obežného kolesa. Nastavenie uhla listov obežného kolesa je vykonané výrobcom a nesmie byť menené. Nevýbušné ventilátory TGT Ex majú označenie nevýbušnosti II2G Ex d IIB T4 alebo II2G Ex d IIB + H2 T4 (pevný záver - plyn), II2G Ex e II T3 (zaistené prevedenie – plyn) a II3D Ex tc IIIB T125oC (prach).

 

FRP

FRP

Nevýbušné radiálne jednostranne sacie ventilátory FRP sú vybavené motorom napriamo. Ventilátory do výbušného prostredia FRP sú vo vyhotovení ExII2/-G (podľa smernice ATEX, vyhotovenie zamedzujúce iskrenie). Radiálne ventilátory FRP sú vyrobené z pozinkovaného plechu, súčasťou sú revízne dvierka a dvojité príruby na sanie. Dynamicky vyvážené obežné koleso s dozadu zahnutými lopatkami je vyrobené z oceľového plechu. Radiálne ventilátory FRP sú určené pre trvalú prevádzku, teplota prepravovaného vzduchu je od -20 do +60 °C. Ventilátory FRP sú určené na prepravu čistého vzduchu.

 

PRF Ex

PRF Ex

Nevýbušné ventilátory pre agresívne prostredie PRF-EX sú špeciálne upravené ventilátory pre odsávanie agresívneho vzduchu vo výbušnom prostredí napr. ťažkých koróznych plynov, znečisteného vzduchu a pod. Nevýbušné ventilátory pre agresívne prostredie PRF-EX sú vhodné pre odťah vzduchu v skúšobniach, laboratóriách, zdravotníckych zariadeniach, v potravinárstve, chemickom priemysle a pod.

Motor certifikovaný podľa 2014/34/EU
Certifikácia ATEX - II 2G c Ex de IIC T4 Gb

- označenie skupiny el. zariadenia: II (zariadenie pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu iné ako bane s výskytom metánu)
- úroveň ochrany zariadenia: 2G (zóna 1, výbušná látka plyn)
- typ použitej ochrany: de (d = tlakotesné zapuzdrenie, e = zvýšená bezpečnosť)
- výbušná trieda: IIC (vodík, acetylén, sírouhlík)
- teplotná trieda: T4 (max. povrchová teplota el. zariadení 130 °C)

 

P EX

P EX

Nevýbušný kyselinovzdorný radiálny ventilátor P EX je určený pre agresívne prostredie, napr. v chemickom, petrochemickom priemysle alebo laboratóriách. Stolička motora ventilátora P EX je kovová s epoxidovým náterom. Teplota prepravovaného vzduchu -15 až 70 °C. Teplota okolia do 40 °C. 

ATEX II 2G IIC T4 

 • II - Pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu iné ako bane 
 • 2G - Prostredie s výbušnou plynnou atmosférou Zóna 1 a 2 
 • IIC - Skupina výbušnosti: vodík, acetylén, sírouhlík 
 • T4 - Teplotná trieda s maximálnou povrchovou teplotou nižšou ako 135 °C
 

BA INOX EX

BA INOX EX

Nevýbušný kyselinovzdorný nerezový radiálny ventilátor BA INOX EX je určený pre agresívne prostredie v rôznych vzduchotechnických aplikáciách napr. v chemickom priemysle, petrochemickom priemysle alebo laboratóriách. Špirálová skriňa chemicky odolného nevýbušného ventilátora je vyrobená z antikorového oceľového plechu AISI 304. Obežné radiálne koleso s dopredu zahnutými lopatkami je vyrobené z antikorového oceľového plechu. Teplota prepravovaného vzduchu -15 až 70 °C, na objednávku je možné dodať skriňu s možnosťou dopravovať vzdušninu o teplote 150 °C, teplota okolia do 40 °C.

ATEX II 2G IIC T4 

 • II - Pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu iné ako bane 
 • 2G - Prostredie s výbušnou plynnou atmosférou Zóna 1 a 2 
 • IIC - Skupina výbušnosti: vodík, acetylén, sírouhlík 
 • T4 - Teplotná trieda s maximálnou povrchovou teplotou nižšou ako 135 °C
 

PC EX

PC EX

Nevýbušný kyselinovzdorný radiálny ventilátor PC EX je určený pre agresívne prostredie v rôznych vzduchotechnických aplikáciách napr. v chemickom priemysle, petrochemickom priemysle alebo laboratóriách. Špirálová skriňa nevýbušného kyselinovzdorného ventilátora PC EX je vyrobená z PE-EL. Skriňa sa dodáva v pravom alebo v ľavom prevedení. Obežné koleso je radiálne vyrobené štandardne z PP, na dopyt z nerezu alebo FE (oceľ). Teplota prepravovaného vzduchu -15 až 60 °C. Teplota okolia 40 °C.

 

PCM EX

PCM EX

Nevýbušný kyselinovzdorný radiálny ventilátor PCM je určený pre agresívne prostredie v rôznych vzduchotechnických aplikáciách napr. v chemickom priemysle, petrochemickom priemysle alebo laboratóriách. Špirálová skriňa kyselinovzdorného ventilátora PCM je vyrobená z PE-EL. Skriňa sa dodáva v pravom alebo v ľavom prevedení. Obežné koleso je radiálne vyrobené z PP-EL. Teplota prepravovaného vzduchu -15 až 70 °C. Teplota okolia 40 °C.

ATEX II 2G IIC T4 

 • II - Pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu iné ako bane 
 • 2G - Prostredie s výbušnou plynnou atmosférou Zóna 1 a 2 
 • IIC - Skupina výbušnosti: vodík, acetylén, sírouhlík 
 • T4 - Teplotná trieda s maximálnou povrchovou teplotou nižšou ako 135 °C
 

PQ EX

PQ EX

Nevýbušný kyselinovzdorný radiálny ventilátor PQ EX je určený pre agresívne prostredie, napr. v chemickom, petrochemickom priemysle alebo laboratóriách. Skriňa kyselinovzdorného nevýbušného ventilátora PQ EX je vyrobená z PE-EL. Stolička motora ventilátora PQ je kovová s epoxidovým náterom. Teplota prepravovaného vzduchu -15 až 60 °C. Teplota okolia do 40 °C.

ATEX II 2G IIC T4 

 • II - Pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu iné ako bane 
 • 2G - Prostredie s výbušnou plynnou atmosférou Zóna 1 a 2 
 • IIC - Skupina výbušnosti: vodík, acetylén, sírouhlík 
 • T4 - Teplotná trieda s maximálnou povrchovou teplotou nižšou ako 135 °C
 

TCV EX

TCV EX

Nevýbušné strešné kyselinovzdorné ventilátory TCV sú určené pre odťah vzduchu z agresívneho prostredia, napr. v chemickom priemysle, petrochemickom priemysle alebo laboratóriách. Skriňa chemicky odolného ventilátora TCV je vyrobená z PE-EL. Teplota prepravovaného vzduchu -15 až 60 °C. Teplota okolia 40 °C.

ATEX II 2G IIC T4 

 • II - Pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu iné ako bane 
 • 2G - Prostredie s výbušnou plynnou atmosférou Zóna 1 a 2 
 • IIC - Skupina výbušnosti: vodík, acetylén, sírouhlík 
 • T4 - Teplotná trieda s maximálnou povrchovou teplotou nižšou ako 135 °C
 

PR EX

PR EX

Nevýbušné kyselinovzdorné radiálne ventilátory PR EX sú určené pre agresívne prostredie v rôznych vzduchotechnických aplikáciách s dlhými vzduchovody napr. v chemickom priemysle, petrochemickom priemysle alebo laboratóriách. Špirálová skriňa nevýbušných kyselinovzdorných ventilátorov PR EX je vyrobená z PE-EL. Radiálne nevýbušné kyselinovzdorné ventilátory PR EX sa dodávajú so skriňou s kruhovým výfukom, skriňa sa dodáva v pravom alebo na dopyt v ľavom prevedení. Stolička motora ventilátora je kovová s epoxidovým náterom. Obežné koleso je radiálne vyrobené z PP-EL. Na dopyt možno dodať nerez alebo FE (oceľ). Teplota prepravovaného vzduchu -15 až 70 °C. Teplota okolia 40 °C.

 

MUB-Ex

MUB-Ex

MUB-EX sú nevýbušné hlukovo izolované radiálne ventilátory sú určené do priemyselných, chemických a farmaceutických prevádzok. Radiálne ventilátory do výbušného Ex prostredia sa vyrábajú v šiestich veľkostiach, pre vzduchové výkony až do 9 850 m3/h. Skriňa ventilátora MUB-EX je vyrobená z hliníkového rámu, plastových rohovníkov a z izolovaných bočných panelov, ktoré sú vyrobené z pozinkovaného plechu s minerálnou vlnou s hrúbkou 30 mm. Motor ventilátora MUB-Ex je s externým rotorom a je napäťovo regulovateľný. Radiálne obežné koleso ventilátora je s dozadu zahnutými lopatkami a je opatrené čiernym práškovým lakom.

Hlukovo izolované radiálne ventilátory MUB EX sú vhodné do zóny II 2G EX h IIB + H2 T3 Gb, ATEX 2014/34/EU.

 

RFU Ex

RFU Ex

RFU Ex sú radiálne ventilátory určené na priemyselné aplikácie s nebezpečenstvom výbuchu. Jednostranne sacie radiálne nevýbušné ventilátory RFU Ex sú vybavené pohonom na priamo a AC motormi umiestnenými mimo prúddopravovaného vzduchu. Obežné koleso s dozadu zahnutými lopatkami je vyrobené z kompozitu. Samotné ventilátory sú umiestnené v symetrickej skrini, vďaka ktorej tvaru sa nerozlišuje ľavé a pravé prevedenie a ventilátory môžu byť inštalované v mnohých montážnych polohách. Skriňu je možné dodať vyrobenú z oceľového galvanicky pozinkového plechu, z pozinkového plechu s práškovým emailom v RAL 7025 a z nerezu pre potravinársky alebo chemický priemysel. Ventilátory v nevýbušnom vyhotovení sú určené pre zóny 1 a 2 (EExe-de-II-C-T4).