Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Střešné ventilátory

Střešné ventilátory

Strešné ventilátory slúžia na odvetrávanie bytových domov, dielní, výrobných hál, reštaurácií a ďalších objektov s plochou aj šikmou strechou. V kategórii strešných ventilátorov ponúkame ventilátory, ktoré sú konštruované na umiestnenie a napojenie na spoločné vedenie v panelových domoch alebo vzduchotechnické trasy vyústené na strechu objektu.

DVS

DVS

Strešné odvodné ventilátory DVS sú vybavené radiálnymi obežnými kolesami s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vonkajším rotorom. Ventilátory majú asynchrónny motor s vinutím nakrátko uložený na antivibračných pätkách, ktoré zabraňujú prenosu chvenia a externým rotorom so zapúzdrenými guličkovými ložiskami. Regulácia otáčok je možná zmenou napätia alebo pomocou frekvenčného meniča. Ventilátory DVS majú vertikálny výtlak. Dopravovaný vzduch musí byť bez častíc, ktoré by mohli spôsobiť koróziu či nevyváženosť obežného kolesa. Plášť ventilátorov je vyrobený z hliníka, základová doska je z pozinkovaného oceľového plechu.

 

DVSI

DVSI

Strešné odvodné ventilátory DVSI sú hlukovo izolované ventilátory vybavené radiálnymi obežnými kolesami s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vonkajším rotorom. Ventilátory majú asynchrónny motor s vinutím nakrátko uložený na antivibračných pätkách, ktoré zabraňujú prenosu chvenia a externým rotorom so zapúzdrenými guličkovými ložiskami.

Ventilátory DVSI majú vertikálne výtlak a sú hlukovo a tepelne izolovaný 50 mm minerálnou vlnou. Rýchlosť otáčok je možné regulovať zmenou napätia alebo pomocou frekvenčného meniča. Dopravovaný vzduch musí byť bez častíc, ktoré by mohli spôsobiť koróziu či nevyváženosť obežného kolesa. Plášť ventilátorov je vyrobený z hliníka, základová doska je z pozinkovaného oceľového plechu.

 

DHS

DHS

DHSstrešné odvodné ventilátory vybavené radiálnymi obežnými kolesami s dozadu zahnutými lopatkami a motormi s vonkajším rotorom. Radiálne strešné ventilátory majú asynchrónny motor s vinutím nakrátko uložený na antivibračných pätkách, ktoré zabraňujú prenosu chvenia a externým rotorom so zapuzdrenými guličkovými ložiskami. Regulácia otáčok je možná zmenou napätia alebo pomocou frekvenčného meniča.

Strešné ventilátory DHS majú horizontálny výtlak. Dopravovaný vzduch musí byť bez častíc, ktoré by mohli spôsobiť koróziu či nevyváženosť obežného kolesa. Plášť ventilátorov je vyrobený z hliníka, základová doska je z pozinkovaného oceľového plechu.

 

RF

RF

Strešné radiálne ventilátory RF s vertikálnym výfukom sú určené na odsávanie vzduchu z normálnych priestorov s rozšírením na vonkajšie priestory a priestory nechránené pred atmosférickými vplyvmi s rozsahom teploty v rozmedzí -30 až +40 °C. Pri voľbe ventilátora RF pre požadovaný prietok a tlak platí všeobecne pravidlo, že väčšie ventilátory s vyšším počtom pólov dosahujú požadované parametre pri nižších otáčkach, čo prináša nižší hluk a vyššiu životnosť. Štandardne vyrábaná rozmerová a výkonová rada jednofázových i trojfázových ventilátorov RF umožňuje projektantom ideálne optimalizovať všetky parametre. Ventilátor RF s vhodným (voliteľným) strešným nástavcom možno umiestniť na ploché i šikmé strechy.

 

TH Mixvent

TH Mixvent

Univerzálne strešné ventilátory TH Mixvent 3V / Ecowatt sú vhodné pre odvod i prívod vzduchu vďaka jednoduchému otočeniu ventilátorového dielu. Ventilátory TH Mixvent 3V / Ecowatt je možné použiť spoločne s rekuperačným výmenníkom napr. MRW (dvojica ventilátorov - jeden prívod, druhý odvod). Strešné ventilátory TH 3V / Ecowatt sú určené na montáž na vodorovné strešné konštrukcie alebo murované sokle.

 

CRHB / CRHT

CRHB / CRHT

Strešné ventilátory CRHT / CRHB sú konštruované pre horizontálny výfuk. Ventilátory CRHB / CRHT sú určené na montáž na rovné strešné konštrukcie k odvetraniu vo všeobecných vzduchotechnických aplikáciách. Strešné ventilátory CRHB / CRHT majú skriňu a striešku vyrobenú z hliníkového plechu. Napájanie ventilátorov CRHB 230V a ventilátorov CRHT 230/400V.

 

CRHB / CRVB Ecowatt

CRHB / CRVB Ecowatt

Strešné ventilátory CRHB / CRVB N Ecowatt sú konštruované pre horizontálny výfuk vzduchu. Ventilátory CRHB / CRVB N Ecowatt sú určené na montáž na rovné strešné konštrukcie k odvetraniu vo všeobecných vzduchotechnických aplikáciách. Strešné ventilátory CRHB / CRVB N Ecowatt majú skriňu a striešku vyrobenú z hliníkového plechu. Ventilátory CRHB / CRVB N Ecowatt majú úsporné EC motory.

 

CRVB / CRVT

CRVB / CRVT

Ventilátory CRVB / CRVT sú radiálne strešné ventilátory vhodné pre väčšie prietoky a väčšie tlakové straty vzduchovodov. Skriňa strešného ventilátora CRVB / CRVT je konštruovaná pre vertikálny výfuk vzduchu a je vyrobená z kombinácie pozinkovaného oceľového plechu a plechu zo zliatiny Al. Podstavec strešného ventilátora CRVB / CRVT je z oceľového pozinkovaného plechu, galvanicky pokovované sú aj držiaky, mriežka a skrutky. Strieška ventilátora je vyrobená z Al plechu. Obežné koleso ventilátora je radiálne s dozadu zahnutými lopatkami.

 

CTB

CTB

Strešné ventilátory typu CTB / CTB Ecowatt sú radiálne ventilátory určené na odvetranie dielní, kancelárií, komerčných priestorov, barov a reštaurácií. Ventilátory CTB Ecowatt plus sú vhodné pre odvetranie panelových a bytových domov vďaka inteligentnému riadiacemu systému DCV. Ventilátory CTB Ecowatt sú vybavené úspornými EC motormi s guličkovými ložiskami s tukovou náplňou na dobu životnosti ventilátora. Skriňa ventilátorov CTB je z oceľového pozinkovaného plechu, je opatrená čiernym epoxidovým náterom. Všetky modely sú vybavené ochrannou sieťou proti drobnému vtáctvu.

 

CTHB / CTHT

CTHB / CTHT

Střešní ventilátory typu CTHB / CTHT jsou určené k posílení tahu komína a k obecným vzduchotechnickým aplikacím. Skříň střešních ventilátorů CRHB / CTHT je konstruována pro horizontální výfuk vzdušiny. Ventilátory mají motory s trvalou pracovní teplotou od -40 do 200 °C, vybavené jsou kuličkovými ložisky s tukovou náplní na dobu životnosti a termopojistkou.

 

CTVB / CTVT

CTVB / CTVT

Strešné ventilátory CTVB / CTVT s radiálnym obežným kolesom sú vhodné pre odvetrávanie priemyselných objektov, hál a skladovacích priestorov. Skriňa ventilátorov je prispôsobená pre horizontálny alebo vertikálny výfuk vzdušniny. Strieška a skriňa ventilátorov je vyrobená z AL plechu, podstavec je z oceľového pozinkovaného plechu. Motor je umiestnený mimo prúd vzdušniny. Strešný ventilátor CTVB / CTVT má ventiláciu motora zo strany skrine.

 

HCTB / HCTT

HCTB / HCTT

Axiálne strešné ventilátory HCTB / HCTT sú určené na prívod (A) aj odvod (B) vzduchu. Strieška ventilátorov HCTB / HCTT je vyrobená z AL plechu, podstavec je z oceľového pozinkovaného plechu. Motor ventilátora je uložený mimo prúd vzdušniny. Strešné ventilátory sú vhodné svojou konštrukciou pre vetranie priemyselných hál, prevádzkarní, bazénov a skladov.

 

DVV

DVV

Strešné ventilátory do vyšších teplôt DVV sú určené pre odvod čistého vzduchu s maximálnou teplotou 120 °C. Strešné odvodné radiálne ventilátory DVV sú vhodné pre náročnejšie aplikácie, kde sa s výhodou využije ich možnosť odvádzať vzduch o trvalé teplote od -20 do 120 °C. Ventilátory DVV majú vysoko účinné motory IE1 / IE2 umiestnené mimo prúd vzduchu s radiálnym obežným kolesom z pozinkovanej ocele. Na dopyt je možné ventilátor osadiť elektrickým ohrievačom pre možnosť inštalácie v nižších teplotách. 

 

TFSR / TFSK

TFSR / TFSK

TFSR/TFSK sú jednostranne sacie strešné ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a vonkajším rotorom. Plášť ventilátorov je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu s povrchovou úpravou práškovým náterom v štandardnej čiernej farbe. Radiálne strešné ventilátory TFSR majú kruhové napojenie a ventilátory TFSK majú štvorcovú základovú dosku. Ventilátory sú vo vyhotovení so štandardným AC motorom aj s energeticky úsporným EC motorom. Pre ľahší servis a údržbu sú ventilátory vybavené výklopným obežným kolesom a sú osadené ochrannou mriežkou zabraňujúcou neúmyselnému kontaktu s obežným kolesom.

 

ZRS

ZRSRadiálne komínové ventilátory ZRS sú určené pre odťah spalín z komína o maximálnej teplote 200 °C. Ventilátory sú špeciálne vybavené dvomi obežnými kolesami, jeden na odsávanie spalín a druhý na chladenie motora ventilátora. Ventilátory ZRS sa odporúčajú do krbov o ploche ohniska max. 0,80 m2. Ventilátory odstraňujú spätný tok komína. Odporúčame používať ventilátory vrátane regulátora otáčok.
 

TPSB

TPSB

Radiálne strešné ventilátory TPSB sú určené pre vodorovné strešné konštrukcie alebo s použitím príslušného príslušenstva aj na šikmé strechy. Ventilátory TPSB majú špeciálny patentovaný dizajn krytu obežného kolesa pre dosiahnutej vysokého výkonu a celkovo nízkeho inštalačného profilu, čím sa značne rozšírila možnosť ich použitia.

 

DVN

DVN

Radiálne strešné odvodné ventilátory DVN sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce vysoký vzduchový výkon. Ventilátory DVN sú vybavené radiálnymi obežnými kolesami s dozadu zahnutými lopatkami a motormi s vonkajšími rotormi, ktoré sú uložené na antivibračných pätkách. Otáčky ventilátorov je možné regulovať transformátorom zmenou napätia (motory IEC) alebo pomocou frekvenčného meniča. Plášť ventilátorov je vyrobený z hliníka, základová doska je z pozinkovaného oceľového plechu a je opatrená práškovým náterom. Maximálna teplota prepravovaného vzduchu je 120 °C.

 

DVNI

DVNI

Strešné hlukovo izolované radiálne ventilátory DVNI sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce vysoký vzduchový výkon a nízku hlučnosť. Ventilátory DVN sú vyrobené z vysoko odolného hliníka, základová doska je z pozinkovaného oceľového plechu. Odvodné ventilátory DVNI sú vybavené obežným kolesom s dozadu zahnutými lopatkami a motormi s vonkajšími rotormi, ktoré sú uložené na antivibračných pätkách. Plášte strešných ventilátorov DVNI sú hlukovo izolované 50 mm vrstvou minerálnej vlny. Maximálna teplota prepravovaného vzduchu je 120 °C.

 

DVC / DVC-P

DVC / DVC-P

Ventilátor DVC je odvodný strešný ventilátor s EC energeticky úsporným motorom. Ventilátor DVC je vyrobený z vysoko odolného hliníka, základová doska je z pozinkovaného oceľového plechu. Otáčky ventilátora sa regulujú externým signálom 0-10V. Ventilátor DVC má vo svorkovnici integrovaný potenciometer, ktorým možno ľahko zmeniť pracovný bod. Odvodný strešný ventilátor DVC je vybavený obežným kolesom s dozadu zahnutými lopatkami z polyamidu PU (veľkosť 190 a 225) alebo polypropylénu (veľkosť 315 až 710).

Strešné odvodný ventilátor DVC-P je vybavený EC motorom, tlakovým snímačom a regulátorom konštantného tlaku pre reguláciu otáčok v závislosti na zmene tlaku VZT potrubného systému. Ventilátor DVC-P má obežné koleso s dozadu zahnutými lopatkami, ktoré sú vyrobené z polyamidu PA (veľkosť 190 a 225) alebo polypropylénu PP (veľkosť 315 až 710). Motory strešných ventilátorov veľkosti 355 až 710 sú zavesené na efektívnych tlmičoch vibrácií. Skriňa ventilátora DVC-P je vyrobená z hliníka a základová doska z pozinkovaného oceľového plechu.

 

DVCI / DVCI-P

DVCI / DVCI-P

Izolovaný ventilátor DVCI je odvodný strešný ventilátor s EC energeticky úsporným motorom. Ventilátor DVCI je vyrobený z vysoko odolného hliníka, základová doska je z pozinkovaného oceľového plechu. Otáčky ventilátora sa regulujú externým signálom 0-10V. Ventilátor DVCI má vo svorkovnici integrovaný potenciometer, ktorým možno ľahko zmeniť pracovný bod. Odvodný izolovaný strešný ventilátor DVCI je vybavený obežným kolesom s dozadu zahnutými lopatkami z polyamidu PU (veľkosť 190 a 225) alebo polypropylénu (veľkosť 315 až 710).

Izolovaný strešný odvodný ventilátor DVCI-P je vybavený EC motorom, tlakovým snímačom a regulátorom konštantného tlaku, pre reguláciu otáčok v závislosti na zmene tlaku VZT potrubného systému. Ventilátor DVCI-P má obežné koleso s dozadu zahnutými lopatkami, ktoré sú vyrobené z polyamidu PA (veľkosť 190 a 225) alebo polypropylénu PP (veľkosť 315 až 710). Motory strešných ventilátorov veľkosti 355 až 710 sú zavesené na efektívnych tlmičoch vibrácií. Skriňa ventilátora DVCI-P je vyrobená z hliníka a základová doska z pozinkovaného oceľového plechu. Ventilátor DVCI-P je tepelne a hlukovo izolovaný 50 mm minerálnou vlnou.

 

TFC / TFC-P

TFC / TFC-P

Strešné úsporné ventilátory TFC s EC motorom sú určené pre obytné a komerčné objekty. Ventilátory TFC majú vstavaný potenciometer, ktorým je možné presne nastaviť požadovaný vzduchový výkon. Servisný vypínač je umiestnený na plášti ventilátorov. Výklopná konštrukcia uľahčuje servis a údržbu.

Strešné úsporné ventilátory TFC-P s EC motorom jsoou určené pre obytné a komerčné objekty. Ventilátory TFC-P majú vstavanú reguláciu konštantného tlaku VAV s možnosťou jednoduchej premeny na reguláciu konštantného prietoku vzduchu CAV. Servisný vypínač je umiestnený na plášti ventilátorov. Výklopná konštrukcia uľahčuje servis a údržbu.

 

Tiracamino

Tiracamino

Ventilátor Tiracamino TC 10 M je určený na zosilnenie ťahu komína pri otvorenom ohni. Odťahový ventilátor Tiracamino je vhodný na trvalú prevádzku pri teplotách až do 200 °C. Ventilátor je vybavený špeciálnou oceľovou konštrukciou na odolnosť voči poveternostným vplyvom. Komínový ventilátor Tiracamino je možné použiť aj ako klasický odvodný strešný ventilátor.