Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

CFDM

 

CFDM

Požiarne klapky CFDM sú uzávery v potrubných rozvodoch vzduchotechnických zariadení, ktoré zabraňujú šíreniu požiaru a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzavretím vzduchovodov v miestach osadenia podľa ČSN 73 0872.

List klapky uzatvára samočinne priechod vzduchu pomocou uzatváracej pružiny. Uzatváracia pružina je uvedená do činnosti inicializáciou tepelnej poistky. Pružina uzavrie listy klapky.

Po uzavretí listu je klapka utesnená proti priechodu dymu molitanovým tesnením. Súčasne je list klapky uložený do hmoty, ktorá pôsobením zvyšujúcej sa teploty zväčšuje svoj objem a vzduchovod nepriedušne uzavrie.

Požiarna klapka môže byť vybavená tanierovým ventilom v oboch kombináciách - pre odvod (TVOM) a pre prívod (TVPM). Ventil je upevnený pružinami v telese klapky a možno ho ľahko od klapky odpojiť. Ventil je možné nainštalovať len na klapku s rozšíreným telesom (CFDM-V).

Charakteristika klapiek:

- CE certifikácia podľa EN 15650
- testované podľa EN 1366-2
- klasifikované podľa EN 13501-3+A1
- požiarna odolnosť EIS 120, EIS 90, EIS 60
- tesnosť podľa EN 1751 cez list klapky trieda 2, vonkajšia tesnosť sa rovná potrubnému systému
- korozivzdornosť podľa EN 15650
- ES Certifikát zhody č. 1391-CPR-2018/0129
- vyhlásenie o parametroch č. PM/CFDM/01/20/1,PM/CFDM-V/01/20/1
- hygienické posúdenie - Posudok č. 1.6/pos/19/19b

Nastaviť zostupne

1-25 of 108

Stránka:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Nastaviť zostupne

1-25 of 108

Stránka:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5