Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

FDMB

 

FDMB

Požiarne klapky FDMB sú uzávery vzduchotechnických rozvodov, ktoré zabraňujú šíreniu požiaru a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do druhého. List klapky samočinne uzatvára vzduchovod pomocou pružiny alebo servopohonu. Uzatváracia pružina je uvedená do činnosti stlačením tlačidla spúšťania alebo impulzom od tavnej teplotné poistky. Spätná pružina servopohonu je uvedená do činnosti pri aktivácii termoelektrického spúšťacieho zariadenia BAT. Po uzavretí listu je klapka utesnená proti priechodu dymu silikónovým tesnením. Súčasne je list klapky uložený do hmoty, ktorá pôsobením zvyšujúcej sa teploty zväčšuje svoj objem a vzduchovod nepriedušne uzavrie.

Charakteristika klapiek

  • CE certifikácia podľa EN 15650
  • Testované podľa EN 1366-2
  • Klasifikované podľa EN 13501-3+A1
  • Požiarna odolnosť EIS 120, EIS 90
  • Tesnosť podľa EN 1751, cez teleso trieda C a cez list klapky trieda 2
  • Cyklovanie C 10 000 podľa EN 15650
  • Korozivzdornosť podľa EN 15650
  • ES Certifikát zhody č. 1391-CPR-0011/2014
  • Vyhlásenie o vlastnostiach č. PM/FDMB/01/20/1
  • Hygienické posúdenie - Posudok č. 1.6/pos/19/19b


Prevádzkové podmienky
 Bezchybná funkcia klapiek je zabezpečená za týchto podmienok:
a) maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu 12 m/s
    maximálny tlakový rozdiel 1200 Pa
b) rovnomerné rozloženie prúdenia vzduchu v celom priereze klapky.

Činnosť klapiek nie je závislá na smeru prúdenia vzduchu. Klapky môžu byť umiestnené v ľubovoľnej polohe.
Klapky sú určené pre vzdušniny bez abrazívnych, chemických a lepivých prímesí.

Katalógový list výrobnej rady FDMB
Certifikát o nemennosti parametrov FDMB

Požiarne klapky FDMB nahrádzajú klapky PKTM-III.

Zašlite nám dopyt info@ventilatory.net alebo nás kontaktujte telefonicky: +420 417 565 655 Zaslat dopyt