Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Požárné ventilátory

Požárné ventilátory

Požiarne ventilátory sú dôležitou súčasťou zabezpečenia budov. V prípade šíriaceho sa požiaru zaisťujú odťah nebezpečných splodín, tepla a dymu. Požiarny ventilátor dokáže pracovať aj pri teplote 400 °C po dobu 2 hodín, značne tak zvyšuje šance na záchranu ľudských životov. Ventilátory sú vhodné pre požiarne vetranie reštaurácií, nemocníc, športových hál a skladov.

MUB/F

MUB/F

Hlukovo izolované požiarne radiálne ventilátory MUB/F sú určené na inštaláciu do štvorhranného alebo kruhového potrubia. Ventilátory MUB/F sú vhodné na prepravu vzdušniny do teploty 400°C/120 min. Ventilátory majú na strane sania aj výtlaku vzduchu pripojovacie hrdlo s gumovým tesnením. Pri zvolení bočného výtlaku dosiahnete vyššie hodnoty prietoku vzduchu.

 

CHAT

CHAT

Požiarne ventilátory CHAT sú určené pre vzduchotechnické aplikácie, kde sú kladené požiadavky na požiarne vetranie a kde sa uplatní nízka hlučnosť ventilátorov. Ventilátory CHAT majú radiálne obežné koleso, motor s pracovnou teplotou jednorázovo 400 °C na dobu dvoch hodín, vybavený guličkovými ložiskami. Skriňa ventilátorov je vybavená demontovateľnými panely pre potreby revízie alebo čistenie.

 

CTHT

CTHT

Strešné radiálne ventilátory CTHT sú vhodné pre všeobecné vzduchotechnické aplikácie, kde je nutná prevádzka pri vyšších teplotách až 120 °C, pri modeloch CTHT-140 - 225 N až 200 °C. Skriňa strešných ventilátorov CTHT je konštruovaná pre horizontálny výfuk vzduchu. Motor ventilátorov je uložený mimo prúd vzduchu.

 

CTVT

CTVTPožiarne strešné ventilátory štvrtí sú použiteľné pre režim odvodu tepla a dymu podľa platných smerníc. Ventilátory štvrtí sú určené pre odťah vzduchu o trvalé teplote 120 °C, v prípade požiaru odolaj teplote až 400 °C na dobu dvoch hodín. Ventilátory štvrtí sú vhodné do VZT zariadení, kde hrozí riziko požiaru napr.: Priemyselné haly, nákupné centrá, športové haly a pod.
 

CVHT

CVHT

Strešné radiálne ventilátory CTHT sú vhodné pre všeobecné vzduchotechnické aplikácie, kde je nutná prevádzka pri vyšších teplotách až 120 °C, pri modeloch CTHT-140 - 225 N až 200 °C. Skriňa strešných ventilátorov CTHT je konštruovaná pre horizontálny výfuk vzduchu. Motor ventilátorov je uložený mimo prúd vzduchu.

 

HGHT-V

HGHT-VPožiarne strešné ventilátory HGHT-V sú vhodné pre VZT aplikácie, kde sa uplatní ich vysokej prietoky a možnosť použitia v režime odvodu tepla a dymu. Ventilátory HGHT-V majú dlhodobú odolnosť 40 °C a na dobu dvoch hodín odolnosť 400 °C alebo 300 °C v systéme OTK. Ventilátor je vybavený spätným ventilom a kontrolným spínačom umiestneným na skrini.
 

ILHB / ILHT

ILHB / ILHT

Požiarne radiálne ventilátory do štvorhranného potrubia ILHB / ILHT sú vhodné pre odťah horúceho vzduchu a dymu v prípade požiaru (F400/120). Radiálne ventilátory do štvorhranného potrubia ILHB / ILHT sú vhodné pre trvalý odvod vzduchu v priemyselných, komerčných priestoroch a profesionálnych kuchýň s teplotou vzdušniny do 120 °C.
Skriňa ventilátora je vyrobená z oceľového galvanicky pozinkovaného plechu a hliníkových profilov. V štandardnom prevedení s označením MV alebo s integrovaným plenum boxom s označením CC s možnosťou voľby nasávania a výtlaku. Montáž ventilátora je možná v akejkoľvek polohe prednostne s osou motora zvisle alebo vodorovne, s ohľadom na údržbu ventilátora. Ventilátor je možné namontovať aj do vonkajšieho prostredia pri použití krytu motora.

 

THGT

THGT

Požiarne axiálne ventilátory THGT sú určené pre systémy odvodu tepla a dymu a do prostredia s požiadavkou na vysoký prietok vzduchu. Ventilátory THGT sa dodávajú s rôzne nastavenými uhlami lopatiek obežného kolesa, ktoré sú uvedené vo výkonových grafoch. Motory majú triedu izolácie H z dôvodu režimu odvodu dymu a tepla. Prevádzková teplota ventilátorov je 40 °C, v systéme ODT až 400 °C po dobu dvoch hodín.

 

TJHT

TJHTAxiálne požiarne ventilátory TJHT / TJHU sú vhodné pre vetranie podzemných alebo viacposchodových garáží. Ventilátory sú konštruované tak, aby odolali teplote až 400 °C po dobu dvoch hodín. Súčasťou konštrukcie ventilátorov sú dva tlmiče hluku a dve montážne konzoly.
 

DVAX

DVAXStrešné ventilátory DVAX sú predovšetkým určené pre vetranie v režime odvodu tepla a dymu, vhodné sú aj pre klasické vetranie budov s trvalou prevádzkou pri teplote 55 °C. Ventilátory DVAX v režime OTK odolajú teplote 400 °C po dobu dvoch hodín (F400/120, F400/90, F300, F200). Ventilátory majú účinné IE2 motory umiestnené priamo v prúde vzduchu s vstavanými termistory PTC. Ventilátory sú certifikované podľa CE certifikácia EN 12101-3 v ZAG Ljubljana a EN 12101-3 v BSI, UK.
 

DVV

DVV

Požiarne strešné ventilátory DVV sú určené pre vetranie v režime odvodu tepla a dymu a tiež pre klasické vetranie. Ventilátory odolajú dlhodobo teplote 120 °C a v režime OTK až 400 °C/600 °C na dobu dvoch hodín. Ventilátory DVV majú motory IE so vstavanými termistory PTC. V prípade požiaru a prepnutie do režimu OTK je nutné, aby všetka ochrana a regulátory boli premostené. Ventilátory sú vybavené servisným vypínačom.

 

DVG

DVG

Strešné radiálne ventilátory DVG pre odvod tepla a dymu aj pre bežné odvetrávanie sú určené na inštaláciu na strešné nástavce. Konštrukcia ventilátorov DVG je prispôsobená pre dlhodobú prevádzku do teploty 120 ° C a počas dvoch hodín 400 ° C. Ventilátory sa vyrába v dvoch variantoch DVG-H - horizontálne výtlak alebo DVG-V - vertikálny výtlak.

  • Certifikácia CE podľa EN 12101-3, 2002-6 TÜV Süd.
  • Testované podľa EN 12101- 3 LGAI, Barcelona.
 

DVG-EC

DVG-EC

Radiálne úsporné strešné ventilátory DVG-EC pre odvod tepla a dymu aj pre bežné odvetrávanie sú určené na inštaláciu na strešnej konštrukcie. Požiarne ventilátory DVG-EC sú vybavené úspornými EC motormi so vstupom pre reguláciu otáčok 0-10V. Ventilátory DVG-EC sú konštruované, aby vydržali dlhodobo teplotu 120 ° C a počas dvoch hodín teplotu 400 ° C. Ventilátory sa vyrába v dvoch variantoch DVG-H - horizontálne výtlak alebo DVG-V - vertikálny výtlak. Na dopyt je možné dodať ventilátory s tepelnou odolnosťou F400 / 90, F300, F200.

  • Certifikace CE dle EN 12101-3 BSI, UK.
  • Testované podľa EN 12101- 3 LGAI, Barcelona.
 

KBR/F

KBR/F

Radiálne požiarne ventilátory KBR/F sú určené na odvod tepla a dymu aj na bežné aplikácie. Konštrukcia ventilátorov zaručuje dlhodobú teplotnú odolnosť 200 °C a v režime OTK až 400 °C počas dvoch hodín. Ventilátory sú vybavené výklopnými dvierkami, na ktorých je umiestnený motor s obežným kolesom. Ventilátory sú vyrobené z dvojitého plášťa z pozinkovaného oceľového plechu s tepelnou a protihlukovou izoláciou z minerálnej vlny.

 

SILENT

SILENTPožiarne radiálne ventilátory Silent sa skladajú z plastového montážneho krytu so zabudovaným ventilátorom a tesne uzatvárateľnú spätnú klapkú. Ventilátory s inštaláciou pod omietku sú umiestnené v samonosnom kryte z nehorľavých dosiek z vláknitého silikátov na všetkých stranách. Ventilátory s inštaláciu na omietku majú protipožiarný prvok zostavený z valcového krytu z pozinkovaného oceľového plechu s niekoľkými vrstvami vloženého protipožiarneho laminátu. Kryt je spojený 4mm silným nehorľavým tesnením s odolnosťou voči vysokým teplotám.
 

AXC G

AXC G

Strednotlakové axiálne ventilátory AXC - Garage sú dva do série zapojené ventilátory s protismernou rotáciou obežných kolies pre dosiahnutie vyšších tlakov. Ventilátory AXC - Garage sú vhodné na vetranie v podzemných aj nadzemných garážach pri trvalej teplote 55° C.

Ventilátory AXC sú iba na dopyt a vyrábajú sa na zákazku podľa Vašich individuálnych požiadaviek a potrieb. V prípade záujmu o niektorý z týchto ventilátorov prosím zašlite dopyt na náš email s požadovaným pracovným bodom ventilátora, popr. nás kontaktujte telefonicky.

Varianty:
AXC Garage - Ventilátor pre teploty do 55 °C
AXC F Garage - Požiarny ventilátor s trvalou prevádzkou do 55 °C a na dobu 120 min. do 400 °C
AXC B Garage - Ventilátor na odvod tepla a dymu s trvalou prevádzkou do 55 °C a na dobu 120 min. do 300 °C

 

AXC (B)/ AXC (F)

AXC (B)/ AXC (F)

Stredotlakové axiálne ventilátory AXC (B)/ AXC (F) sú požiarne ventilátory s teplotnou odolnosťou 300°C / 400°C počas 2 hodín. Majú nastaviteľný uhol natočenia lopatiek a umožňujú vnútornú aj vonkajšiu montáž, horizontálnu i vertikálnu. Sú vybavené IE3 motormi, majú krytie IP 55 a triedu izolácie H.

Ventilátory AXC sú iba na dopyt a vyrábajú sa na zákazku podľa Vašich individuálnych požiadaviek a potrieb. V prípade záujmu o niektorý z týchto ventilátorov prosím zašlite dopyt na náš email s požadovaným pracovným bodom ventilátora, popr. nás kontaktujte telefonicky. Na dopyt je možné ventilátory dodať so zvukovo izolovaným boxom.

Varianty:
AXC (B) - Ventilátor pre teploty do 300 °C počas 2 hodín
AXC (F) - Ventilátor pre teploty do 400 °C počas 2 hodín