Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

HRZ

 

HRZ

Doskové rekuperátory HRZ sú určené na spätné získanie tepelnej energie z odvádzaného vzduchu vo vzduchotechnických systémoch. Doskové rekuperátory HRZ majú vyššiu účinnosť, nižšie tlakové straty a viac doplňujúcich funkcií než rekuperátory HRV. Pred rekuperátory je nutné vždy nainštalovať filter vzduchu, aby nedochádzalo k zanášaniu a tým znižovaniu jeho účinnosti.

Rekuperátory HRZ je možné dodať v niekoľkých rôznych variantoch podľa Vašich požiadaviek:

Doskové rekuperátory HRZ sa delia do dvoch základných skupín:
HRZF - "flat" rešpektuje zástavbové rozmery daného radu
HRZT - "thick" minimalizuje zástavbovou plochu a je vyšší ako rozmery daného radu

Ďalej sa delia podľa vyhotovenia na ľavé BL a pravé BR a podľa tried účinnosti - trieda E2016 a E2018.

Rekuperátory HRZ možné objednať v nasledujúcom vyhotovení:

Obtok/bypass
R - ručná páka
X - servopohon s riadiacim signálom 0-10V a napájanie 24V
H - bez pohonu
24 - servopohon s riadiacim signálom ON/OFF a napájaním 24V
230 - servopohon s riadiacim signálom ON/OFF a napájaním 230V

Umiestnenie pohonu klapky
D - dolný
B - bočný

Eliminátor kvapiek
EK- eliminátor vstavaný
BE - bez eliminátora

Katalógový list výrobného radu: HRZ.pdf. Vyhlásenie o vlastnostiach výrobného radu: HRZ_zhoda.pdf. Návod na použitie výrobného radu: HRZ-navod-k-pouziti.pdf

Výberu nezodpovedá žiadna položka.