Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Mandík

Mandík, a.s. je česká rodinná spoločnosť založená r. 1990. V súčasnej dobe patrí medzi významných výrobcov vzduchotechnických a protipožiarnych komponentov, klimatizačných jednotiek a priemyselných vykurovacích systémov.

Na európskom trhu sa presadzuje predovšetkým dôrazom na maximálnu kvalitu, pružnosť, flexibilitu a služby spojené s podporou dodávaných výrobkov. Súčasnú technickú vyspelosť firmy dokumentujú dodávky pre európske metra, tunely a jadrové elektrárne.

Spoločnosť dodržiava pravidlá riadenia kvality podľa ISO 9001, KTA 1401, 10CFR APP10 a je členom nemeckého združenia výrobcov vzduchotechnických zariadení RLT. Disponuje všetkými potrebnými certifikátmi podľa európskych noriem a je vlastníkom certifikátu spoločnosti TÜV SÜD Industrie Service GmbH podľa EN 1886.

Teritoriálne obchod Mandika, a.s. pokrýva okrem domáceho trhu aj mnoho ďalších európskych krajín, kde sú výrobky dodávané v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi.

Pri každodennej činnosti je kladený dôraz na ochranu životného prostredia a bezpečnosť práce. Dodržiavanie prísnych európskych noriem v týchto oblastiach je pre našu spoločnosť bežným štandardom, ktorý je vedením spoločnosti nekompromisne vyžadovaný. Na ochrane životného prostredia sa naša spoločnosť podieľa tiež prevádzkou vlastných obnoviteľných zdrojov energie a čo možno najširšom využitím úsporných spotrebičov energie.

Naším cieľom je maximálna spokojnosť zákazníkov a v neposlednom rade vytvorenie kvalitného pracovného prostredia pre zamestnancov spoločnosti.

Zdroj