Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Duovent

Duovent

Duovent sú rekuperačné jednotky určené na úsporné vetranie komerčných priestorov, reštaurácií, obchodných centier a pod. Vzduchotechnické jednotky Duovent sú vybavené hliníkovým protiprúdovým výmenníkom s bypassovou klapkou alebo rotačným regeneračným výmenníkom. Dosahujú vysokú účinnosť vďaka svojim IE4 EC motorom s krytím IP 54. Rekuperátory vzduchu Duovent je vždy potrebné vyberať podľa konkrétnych špecifických projektových požiadaviek a potrieb. V prípade záujmu o niektorú z týchto jednotiek prosím zašlite dopyt na náš email s Vašimi požiadavkami, popr. nás kontaktujte telefonicky.

Vetracie jednotky Duovent môžu byť podľa požiadaviek projektu dodané v nasledujúcich vyhotoveniach:

Compact RV - rotačný regeneračný výmenník, montáž vo vertikálnej polohe, na podlahu alebo pod strop, umiestnenie hrdiel podľa špecifikácie
Compact DV - rekuperačný protiprúdový výmenník, montáž vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe, na podlahu alebo pod strop
Compact DV Top - rotačný regeneračný výmenník s úplne oddelenými prúdmi prívodného a odvodného vzduchu, montáž vo vertikálnej polohe s hrdlami hore
Modular DV - rekuperačný protiprúdový výmenník, montáž vo vertikálnej polohe na podlahu alebo strechu budovy, umiestnenie hrdiel podľa špecifikácie, pre vysoké prietoky vzduchu
Modular RV - montáž vo vertikálnej polohe na podlahu alebo strechu budovy, umiestnenie hrdiel podľa špecifikácie, pre vysoké prietoky vzduchu
Modular XLH/XLHL - rotačný regeneračný výmenník alebo krížový doskový výmenník, montáž vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe na podlahu alebo strechu budovy, umiestnenie hrdiel podľa špecifikácie, pre vysoké prietoky vzduchu

Vetracie jednotky Duovent môžu byť podľa požiadaviek projektu vybavené vodnými alebo elektrickými ohrievačmi, vodnými chladičmi alebo priamymi výparníkmi. Ďalej sú štandardne vybavené na sanie aj odťahu znehodnoteného vzduchu ľahko vymeniteľnými filtrami triedy G3 až F9.

Podľa prevedenia sú jednotky Duovent štandardne dodávané s digitálnou reguláciou Digireg alebo Minireg.

Duovent Compact DV

Duovent Compact DV

Duovent Compact DV sú rekuperačné jednotky určené na úsporné vetranie komerčných priestorov, reštaurácií, obchodných centier a pod. Vzduchotechnické jednotky Duovent Compact DV sú určené na montáž vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe, na podlahu alebo pod strop a sú vybavené hliníkovým protiprúdovým výmenníkom s bypassovou klapkou. Umiestnenie hrdiel je vždy podľa špecifikácie.

Vetracie jednotky dosahujú vysokú účinnosť vďaka svojim IE4 EC motorom s krytím IP 54. Rekuperátory vzduchuDuovent je vždy potrebné vyberať podľa konkrétnych špecifických projektových požiadaviek a potrieb. V prípade záujmu o ľubovoľnú z týchto jednotiek prosím zašlite dopyt na náš email s Vašimi požiadavkami, popr. nás kontaktujte telefonicky.

Rekuperačné jednotky Duovent Compact DV môžu byť podľa požiadaviek projektu vybavené vodnými alebo elektrickými ohrievačmi, vodnými chladičmi alebo priamymi výparníkmi. Ďalej sú štandardne vybavené na sanie aj odťahu znehodnoteného vzduchu ľahko vymeniteľnými filtrami triedy G4 až F9.

Podľa vyhotovenia sú jednotky Duovent Compact DV štandardne dodávané s digitálnou reguláciou Digireg alebo Minireg.

 

Duovent Compact DV TOP

Duovent Compact DV TOP

Duovent Compact DV Top sú rekuperačné jednotky určené na úsporné vetranie komerčných priestorov, reštaurácií, obchodných centier a pod. Vzduchotechnické jednotky Duovent Compact DV Top sú určené pre montáž vo vertikálnej polohe s hrdlami nahor a sú vybavené hliníkovým protiprúdovým výmenníkom s úplne oddelenými prúdmi prívodu a odvodu vzduchu a bypassovou klapkou. Umiestnenie hrdiel je možné aj do strán.

Vetracie jednotky dosahujú vysokú účinnosť vďaka svojim IE4 EC motorom s krytím IP 54. Rekuperátory vzduchuDuovent je vždy potrebné vyberať podľa konkrétnych špecifických projektových požiadaviek a potrieb. V prípade záujmu o ľubovoľnú z týchto jednotiek prosím zašlite dopyt na náš email s Vašimi požiadavkami, popr. nás kontaktujte telefonicky.

Rekuperačné jednotky Duovent Compact DV Top môžu byť podľa požiadaviek projektu vybavené vodnými alebo elektrickými alebo vodnými ohrievačmi, vodnými chladičmi alebo priamymi výparníkmi. Ďalej sú štandardne vybavené na sanie aj odťahu znehodnoteného vzduchu ľahko vymeniteľnými filtrami triedy G4 až F9.

Podľa vyhotovenia sú jednotky Duovent Compact DV TOP štandardne dodávané s digitálnou reguláciou Digireg alebo Minireg.

 

Duovent Compact RV

Duovent Compact RV

Duovent Compact RV sú rekuperačné jednotky určené na úsporné vetranie komerčných priestorov. Vzduchotechnické jednotky Duovent Compact RV sú určené na montáž vo vertikálnej polohe na podlahu alebo pod strop a sú vybavené rotačným regeneračným výmenníkom. Umiestnenie hrdiel je vždy podľa špecifikácie. Vetracie jednotky dosahujú vysokú účinnosť vďaka svojim IE4 EC motorom s krytím IP 54. Rekuperátory vzduchu Duovent je vždy potrebné vyberať podľa konkrétnych špecifických projektových požiadaviek a potrieb. V prípade záujmu o ľubovoľnú z týchto jednotiek prosím zašlite dopyt na náš email s Vašimi požiadavkami, popr. nás kontaktujte telefonicky.

Vetracie jednotky Duovent Compact RV môžu byť podľa požiadaviek projektu vybavené vodnými alebo elektrickými alebo vodnými ohrievačmi, vodnými chladičmi alebo priamymi výparníkmi. Ďalej sú štandardne vybavené na sanie aj odťahu znehodnoteného vzduchu ľahko vymeniteľnými filtrami triedy M5 až F9.

Podľa vyhotovenia sú jednotky Duovent Compact RV štandardne dodávané s digitálnou reguláciou Digireg alebo Minireg.

 

Duovent Modular XLH/XLHL

Duovent Modular XLH/XLHL

Duovent Modular XLH/XLHL sú rekuperačné jednotky určené na úsporné vetranie komerčných priestorov a dosahujú prietok vzduchu až 100000 m3/hVzduchotechnické jednotky Duovent Modular sú vybavené hliníkovým protiprúdovým výmenníkom s bypassovou klapkou alebo krížovým doskovým výmenníkom. Dostupná je aj verzia bez výmenníka. Dosahujú vysokú účinnosť vďaka svojim IE4 EC motorom s krytím IP 54, ale môžu byť vybavené štandardnými AC motormi. Vzduchotechnické jednotky Duovent Modular XLH/XLHL je vždy potrebné vyberať podľa konkrétnych špecifických projektových požiadaviek a potrieb. V prípade záujmu o niektorú z týchto jednotiek prosím zašlite dopyt na náš email s Vašimi požiadavkami, popr. nás kontaktujte telefonicky.

Vetracie jednotky Duovent Modular môžu byť podľa prevedenia vybavené vodnými alebo elektrickými ohrievačmi, vodnými chladičmi alebo priamymi výparníkmi. Ďalej sú vybavené na sanie aj odťahu znehodnoteného vzduchu ľahko vymeniteľnými filtrami. Filtre sú triedy G3 až F9. Jednotky Duovent Modular sú určené na pripojenie na štvorhranné potrubie. Jednotlivé komory sú tvorené z bezrámových sendvičových panelov z oceľového pozinkovaného plechu s hrúbkou 50 mm vyplnených zvukovou a tepelnou izoláciou z minerálnej vlny.

Podľa vyhotovenia sú vetracie jednotky Duovent Modular štandardne dodávané s digitálnou reguláciou Digireg.

 

Duovent Modular DV

Duovent Modular DV

Duovent Modular DV sú rekuperačné jednotky určené na úsporné vetranie komerčných priestorov pre aplikácie vyžadujúce vysoké prietoky vzduchu. Vetracie jednotky Duovent Modular DV sú určené na montáž vo vertikálnej polohe na podlahu alebo na strop budovy a sú vybavené rekuperačným protiprúdovým výmenníkom s bypassovou klapkou as úplne oddelenými prúdmi prívodného a odvodného vzduchu. Umiestnenie hrdiel je vždy podľa špecifikácie.

Vzduchotechnické jednotky dosahujú vysokú účinnosť vďaka svojim IE4 EC motorom s krytím IP 54. Rekuperátory vzduchu Duovent je vždy potrebné vyberať podľa konkrétnych špecifických projektových požiadaviek a potrieb. V prípade záujmu o ľubovoľnú z týchto jednotiek prosím zašlite dopyt na náš email s Vašimi požiadavkami, popr. nás kontaktujte telefonicky.

Rekuperačné jednotky Duovent Modular DV môžu byť podľa požiadaviek projektu vybavené vodnými alebo elektrickými alebo vodnými ohrievačmi, vodnými chladičmi alebo priamymi výparníkmi. Ďalej sú štandardne vybavené na sanie aj odťahu znehodnoteného vzduchu ľahko vymeniteľnými filtrami triedy G4 až F9.

Podľa vyhotovenia sú jednotky Duovent Modular DV štandardne dodávané s digitálnou reguláciou Digireg.

 

Duovent Modular RV

Duovent Modular RV

Duovent Modular RV sú rekuperačné jednotky určené na úsporné vetranie komerčných priestorov pre aplikácie vyžadujúce vysoké prietoky vzduchu. Vetracie jednotky Duovent Modular RV sú určené na montáž vo vertikálnej polohe na podlahu alebo na strop budovy a sú vybavené rotačným rekuperačným výmenníkom. Umiestnenie hrdiel je vždy podľa špecifikácie.

Vzduchotechnické jednotky dosahujú vysokú účinnosť vďaka svojim IE4 EC motorom s krytím IP 54. Rekuperátory vzduchu Duovent je vždy potrebné vyberať podľa konkrétnych špecifických projektových požiadaviek a potrieb. V prípade záujmu o ľubovoľnú z týchto jednotiek prosím zašlite dopyt na náš email s Vašimi požiadavkami, popr. nás kontaktujte telefonicky.

Rekuperačné jednotky Duovent Modular RV môžu byť podľa požiadaviek projektu vybavené vodnými alebo elektrickými alebo vodnými ohrievačmi, vodnými chladičmi alebo priamymi výparníkmi. Ďalej sú štandardne vybavené na sanie aj odťahu znehodnoteného vzduchu ľahko vymeniteľnými filtrami triedy G4 až F9.

Podľa prevedenia sú jednotky Duovent Modular RV štandardne dodávané s digitálnou reguláciou Digireg.