Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

F-B90

 

F-B90

Požiarna viaclistová klapka F-B90 je určená na rozdelenie požiarnych úsekov a na zamedzenie šírenia toxických plynov, dymu a plameňov. Požiarna klapka F-B90 je prvok pasívnej požiarnej ochrany. Požiarna klapka F-B90 je klasifikovaná a certifikovaná s kritériami EIS podľa EN 1366-2. Hodnotenie požiarnej odolnosti závisí od typu klapky i spôsobu inštalácie.

Požiarna viaclistová klapka F-B90 s mriežkami na oboch stranách je určená k pevnému osadeniu do požiarne deliacej konštrukcie bez pripojenia vzduchotechnického potrubia. Požiarna viaclistová klapka F-B90 je bez mriežok určená pre inštaláciu do potrubia

Požiarna klapka F-B90 sa dodáva s ručným ovládaním alebo so servopohonom.

Katalógový list výrobného radu: F-B90-sk.pdf. Vyhlásenie o vlastnostiach výrobného radu: F-B90_zhoda.pdf. Návod na použitie výrobného radu: F-B90-navod-k-pouziti.pdf

Požiarna klapka s ručným ovládaním F-B90
Spúšťací mechanizmus požiarnej klapky F-B90 sa aktivuje, ak teplota okolitého vzduchu dosiahne 74 °C. V prípade požiaru sa klapka do 10s po roztavení tepelnej poistky automaticky uzavrie. Po uzavretí klapky zostanú listy mriežky zablokované v uzavretej polohe a možno ich otvoriť iba ručne. Na dopyt je možné dodať požiarne klapky vybavené koncovými spínačmi pre signalizáciu polohy listov.

Požiarna klapka so servopohonom F-B90
Požiarna klapka so servopohonom F-B90 sa uzatvára na základe signálu zo systému riadenia budov (BMS) alebo po prekročení teploty termoelektrického snímača teploty, ktoré je štandardnou súčasťou každej klapky. Pokiaľ teplota presiahne 72 °C, napájací obvod servopohonu sa preruší a pružina uzavrie listy klapky do 20 sekúnd.

Typy ponúkaných klapiek F-B90
• 00
Klapka bez ochranných mriežok určená pre inštaláciu do potrubia.
• 01 alebo 02
Klapka vybavená z jednej strany ochrannou mriežkou, vyhotovenie 01 (mriežka z pozinkovaného oceľového plechu) alebo 02 (mriežka v bielej práškovej farbe RAL 9003). Mriežku je možné osadiť z ľubovoľnej strany klapky.
• 11 alebo 22
Klapka vybavená ochrannou mriežkou z oboch strán, vyhotovenie 11 (mriežky z pozinkovaného oceľového plechu) alebo 22 (mriežky v bielej práškovej farbe RAL 9003). Slúži ako požiarna stenová mriežka bez nadväzujúceho potrubia. Tento typ klapiek možno dodať vybavený detektorom dymu.

Typy aktivačných mechanizmov klapiek F-B90

• H0
Základné vyhotovenie klapky, manuálny aktivačný mechanizmus so spätnou pružinou a tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74 °C.

• H2
Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + indikácia otvorenej a uzavretej polohy koncovými spínačmi 230V AC alebo 24V AC/DC.

• B230T alebo G230T
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B230T) alebo Gruner (G 230T) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listov klapky. Napájanie 230V AC.

• B24T alebo G24T
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B24T) alebo Gruner (G24T) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listov klapky. Napájanie 24V AC/DC.

• BST0 alebo GST0 Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (BST0, 24V AC/DC, napájanie cez komunikačnú jednotku 230V AC) alebo servopohonom Gruner (GST0, 24V AC/DC, napájanie cez komunikačnú jednotku 24V AC) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listov klapky. Napájacie a komunikačné jednotky Belimo BKN 230-24 alebo Gruner fs-UFC230-2.

• B24T-SR alebo G24T-SR Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B24T-SR) alebo Gruner (G24T-SR) so spätnou pružinou a ovládaním 0-10V (možnosť nastavenia polohy listu v ľubovoľnej polohe), ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listov klapky. Napájanie 24V AC/DC.

• BSD230T alebo GSD230T (len pre klapky s mriežkami na oboch stranách, tj. typ 11 a 22) Aktivačný mechanizmus vybavený detektorom dymu so servopohonom Belimo (BSD230T) alebo Gruner (GSD230T). Napájanie servopohonov je na 24V AC/DC a je riešené cez komunikačnú jednotku napájanú 230V AC. Servopohon je vybavený spätnou pružinou, termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listov klapky. Poznámka: Aktivačné mechanizmy s detektorom dymu možno dodať len pre klapky opatrené mriežkami z oboch strán tj. typy 11 alebo 22.

• BSD24T alebo GSD24T (len pre klapky s mriežkami na oboch stranách, tj. typ 11 a 22) Aktivačný mechanizmus vybavený detektorom dymu so servopohonom Belimo (BSD24T) alebo Gruner (GSD24T) Napájanie servopohonu je 24V AC/DC. Servopohon je vybavený spätnou pružinou, termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C, súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listov klapky. Poznámka: Aktivačné mechanizmy s detektorom dymu možno dodať len pre klapky opatrené mriežkami z oboch strán tj. typy 11 alebo 22.

Zašlite nám dopyt info@ventilatory.net alebo nás kontaktujte telefonicky: +420 417 565 655 Zaslat dopyt