Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Elektrické príslušenstvo

Elektrické príslušenstvo

Elektrické príslušenstvo pre vzduchotechniku sú komponenty, ktoré sa používajú na reguláciu a tiež pre efektívnejšiu prevádzku ventilátorov, ohrievačov alebo celých VZT systémov. V tejto kategórii ponúkame napäťové a transformátorové regulátory, prepínače otáčok a prevádzky, dobehové spínače, termostaty, hygrostaty, motorové spúšťače, revízne vypínače a tlakové snímače.

Frekvenčné měniče

Frekvenčné měniče

Frekvenčné meniče umožňujú regulovať, riadiť a sledovať zložité systémy aj samotné motory s presným nastavením požadovaných parametrov. Výhodou frekvenčných meničov je plná podpora všetkých vstupov a výstupov vrátane doplnkových dosiek a veľmi kompaktné rozmery. Frekvenčné meniče sa najviac používajú k efektívne prevádzke čerpadiel, ventilátorov, dopravníkov, baliacich, výrobných a umývacích strojov. V našej ponuke nájdete predovšetkým frekvenčné meniče pre riadenie motorov ventilátorov pre rôzne použitie vo vzduchotechnike.

 

Prepínače otáčok / prevádzky

Prepínače otáčok / prevádzky

Prepínače otáčok / prepínače prevádzky sú jednoduché regulátory otáčok s prednastavenými hodnotami viacstupňové regulácie pre ventilátory, dverné clony a k nim pridružené ohrievače či iné zariadenia vybavené motormi s viacerými vinutiami alebo inak pripravenou skokovou reguláciou. Prepínače prevádzky sa tiež používajú aj ako vzdialené ovládače transformátorových regulátorov a frekvenčných meničov vo vzduchotechnike.

 

Regulátory otáčok

Regulátory otáčok

Regulátory otáčok sú elektrické zariadenia, ktoré slúžia pre plynulú alebo skokovú reguláciu a zmenu otáčok ventilátora. Regulátory otáčok ventilátorov sa dodávajú vo vyhotovení pod omietku a na omietku. Regulátory otáčok ponúkame tyristorové, triakové, transformátorové alebo jednoduché potenciometre pre reguláciu EC motorov (0-10V).

 

Revízne vypínače

Revízne vypínače

Spínacie a revízne prístroje slúžia na vypnutie a zaistenie beznapäťového stavu ventilátora pri opravách a údržbe. Revízne vypínače možno uzamknúť zámkom vo vypnutom stave, montáž je na omietku. Krytie IP55 alebo vyššie.

 

Dobehové spínače

Dobehové spínače

Dobehové spínače sú určené pre oneskorené vypínanie jednofázových axiálnych a radiálnych ventilátorov. Doba dobehu môže byť plynule nastaviteľná v rozmedzí cca 0.1s - 10 dní alebo pevne daná. Časové dobehy sa ovládajú vypínačom osvetlenia miestnosti alebo tlačidlom.

 

Hygrostaty

Hygrostaty

Hygrostaty sú určené na meranie relatívnej vlhkosti v ovzduší (u niektorých typov tiež teploty vzduchu) a k automatickému riadeniu pripojených zariadení. Montáž na omietku.

 

Motorové spúšťače

Motorové spúšťače

Motorové spúšťače sú určené pre motory s termokontaktmi vyvedenými na svorkovnicu. Motorové spúšťače sú určené na spínanie a istenie jednofázových a trojfázových motorov. Termokontakt je umiestnený vo vinutiu motora a sníma jeho teplotu. Pri zvýšení prípustnej teploty dôjde prostredníctvom spúšťača k odpojeniu motora od napájacej siete. Po vychladnutí motora je možné spúšťač opäť zopnúť alebo reštartovať (podľa typu motora).

 

Senzory / snímače

Senzory / snímače

Senzory / snímače sú zariadenia, ktoré meria kvalitu vzduchu (množstvo CO2), relatívnu vlhkosť alebo teplotu. Tieto snímače sa umiestňujú na omietku (priestorové) alebo priamo do potrubia (kanálové) do komerčných priestorov, fitcentier, kancelárií a všade tam, kde je kladený dôraz na kvalitu, teplotu či ďalšie požiadavky na úpravu vzduchu v priestore.

 

Servopohony

Servopohony

Servopohony, skrátene serva, sú zariadenia transformujúce elektrickú energiu na mechanickú. Sú jedným z najpoužívanejších zariadení pre reguláciu vzduchotechnických regulačných, zmiešavacích a požiarnych klapiek alebo tiež tanierových ventilov a regulátorov prietoku vzduchu. Krútiaci moment elektromotora je prenášaný na hriadeľ klapky a tým je klapka otvorená alebo zatvorená. Vďaka prevodovke je krútiaci moment pri otáčaní stabilný. Vzduchotechnická klapka môže byť podľa nastavenia aplikácie uzatvorená buď úplne alebo čiastočne. Na rozdiel od bežného motora možno pomocou servopohonu nastaviť presnú polohu natočenia osi. U väčšiny typov možno tiež smer otáčania prispôsobiť podľa konkrétnych požiadaviek.

V našej ponuke nájdete servopohony s napájaním na 24 alebo 230V. K dispozícii je mnoho druhov servopohonov. Pohyb môže byť lineárny alebo rotačný, existujú rôzne rýchlosti prestavenia od štandardných až po superrýchle. Servopohony majú rôznu silu, ktorá je potrebná, aby sa vzduchotechnická klapka dokázala prenastaviť. Ich krútiaci moment sa pohybuje od 2 do 40Nm. V sortimente sú tiež servopohony s havarijnou funkciou určené na prestavenie klapky do nastavenej polohy v prípade výpadku elektrickej energie. Servopohony s veľmi rýchlym prestavením, ktoré sa pohybuje v ráde sekúnd, používajú brzdný systém zaručujúci zastavenie v presne definovanej polohe.

U súčasných servopohonov existuje široká ponuka spôsobov ich ovládania, od najzákladnejšieho on-off až po sofistikované spôsoby prepojené s obsiahlou softvérovou základňou pracujúcou s rozsiahlymi databázovými sústavami, v ktorých sú uložené dáta tisícov vzduchotechnických produktov. Vďaka tomu je možné napojenie servopohonov na komunikačné zbernice, napr. Mod-Bus, KNX ... Progresívne servopohony majú obojsmernú komunikáciu umožňujúcu nielen prijímanie a vykonávanie pokynov od nadradených systémov, ale aj vysielanie informácií o svojom stave, o stave napojených čidiel, prietokoch, tlakoch, teplotách atď.

 

Termostaty

Termostaty

Priestorové termostaty sa používajú pre reguláciu teploty v systémoch vykurovania alebo chladenia. Termostaty možno použiť na ovládanie týchto zariadení: zónové ventily alebo termoelektrické pohony, plynové alebo olejové horáky, kotly, ventilátory, fan-coil klimatizačné jednotky, čerpadlá a ďalšie.

 

Regulátory transformátorové

Regulátory transformátorové

Päťstupňové transfomátorové regulátory otáčok sú určené k regulácii asynchrónnych motorov odporovou kotvou, ktoré sú na to výrobcom odporúčané. Ručne ovládané regulátory majú na čelnom paneli prepínač. Pri prevedení s diaľkovým ovládaním je regulátor doplnený o päť stýkačov, ktoré sú vzájomne blokované. Diaľkové ovládanie je zabezpečené pomocou jednoduchých ovládačov, ktoré umožňujú Štart, Stop ventilátora, signalizujú Pohotovosť a niektoré umožňujú aj nastavenie otáčok. U regulátora s prevodníkom napätia možno programovať úrovne, kedy dôjde k prepnutiu, hysteréziu jednotlivých stupňov a dobu medzi prepnutím z jedného stupňa na druhý. Pri prepínaní najprv dôjde k vypnutiu všetkých stupňov a s časovým oneskorením (programovo 6 až 600 sec) sa zapne ďalší stupeň.

 

Regulátory ohrievačov

Regulátory ohrievačov

Regulátory vykurovacieho výkonu sú vhodné pre reguláciu vodných a elektrických ohrievačov. Sú určené pre udržiavanie konštantnej teploty privádzaného vzduchu alebo pre udržanie konštantnej teploty v priestore.

 

Tlakové snímače

Tlakové snímače

Diferenčné tlakové snímače sú vhodné napr. pre indikáciu zanesenia vzduchových filtrov, stráženie neporušenosti klinových remeňov alebo celých vzduchotechnických systémov. Diferenčný tlak sa nastavuje vnútri snímača po odstránení krytu. Diferenčné tlakové snímače sú určené len pre médium: vzduch.

 

SIRe

SIRe

Inteligentný regulačný systém SIRe je regulačný systém troch úrovní Basic, Competent a Advanced. Každá táto sada obsahuje niekoľko komponentov pre správne fungovanie regulačného systému. Podľa potrieb a nárokov zákazníka a tiež odvetrávaných priestorov sa volí vhodný typ regulačného systému SIRe.

  • SIRe Basic - Základný regulačný systém
  • SIRe Competent - Je regulačný systém SIRe Basic doplnený o niekoľko funkcií navyše napr.: kalendár, indikácia výmeny filtra, funkcia otvorené dvere a pod.
  • SIRe Advanced - Je najvyšší rad regulačného systému SIRe, tento systém v sebe kombinuje SIRe Basic aj SIRe Competent a ďalej ich rozširuje o ďalšie možnosti nastavenia napr.: komfortný režim, ekonomický režim, plné BMS riadenie, protimrazová ochrana a pod.

Pre clony s vodným ohrevom s regulačným systémom SIRe sa odporúča tento systém kombinovať s odporúčanými regulačnými sadami pre reguláciu vykurovacej vody.

  • VLP - sada ventilov určená pre regulačný systém SIRe Advanced
  • VLSP - sada ventilov určená pre regulačný systém SIRe Basic a Competent
  • VMT - Trojcestný ventil so servopohonom vhodný pre použitie s regulačnou sadou SIRe Advanced
  • VOT - Trojcestný ventil so servopohonom vhodný pre použitie s regulačnou sadou SIRe Basic a Competent

Komponenty SIRe je možné tiež zaobstarať jednotlivo a to od externých teplotných čidiel cez servopohony na reguláciu vykurovacej vody, uzatváracie ventily až po externé riadiace dosky SIRe.

 

Transformátory

Transformátory

Transformátory 230V/12V a transformátory 230V/24V slúžia na prevod napätia pre napájanie najmä kúpeľňových ventilátorov. Transformátory 230V/12V a 230V/24V čiže meniče napätia môžu byť vybavené napríklad časovým dobehom.