Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

FDR-Ex

 

FDR-Ex

Kruhová požiarna klapka FDR-Ex je určená na rozdelenie požiarnych úsekov a zamedzenie šírenia toxických plynov, dymu a plameňov. Požiarna klapka FDR-Ex je prvok pasívnej požiarnej ochrany a je spoločne so spôsobom jej inštalácie neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia požiarnej odolnosti objektu. Kruhová požiarna klapka FDR-Ex je certifikovaná podľa normy ČSN EN 15 560, testovaná podľa ČSN EN 1366-2 a klasifikovaná na EIS podľa normy 13501-3+A1. ATEX verzia je zhotovená v súlade so smernicou 2014/34/Eu pre použitie v zónach s nebezpečenstvom výbuchu. Požiarne klapky FDR-Ex sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a obsahujú vápenno-kremičité diely, ohňovzdorný uhlíkový sklolaminát, polyuretánovú penu a etylén-propylénovú gumu.

Požiarne klapky FDR-Ex sa dodávajú s ručným ovládaním alebo so servopohonom, v rozmerovom rade 100 až 1000 mm.

Požiarne klapky FDR-Ex s ručným ovládaním 
Spúšťací mechanizmus požiarnej klapky FDR-Ex sa aktivuje, ak teplota v mieste poistky dosiahne 74 °C (na vyžiadanie 100 °C). V prípade požiaru sa klapka do 10 sekúnd po roztavení tepelnej poistky automaticky uzavrie. Po uzavretí mriežky zostanú listy mriežky zablokované v uzavretej polohe a je možné ich otvoriť iba ručne.

Požiarne klapky FDR-Ex so servopohonom
Požiarna klapka so servopohonom FDR-Ex je štandardne vybavená koncovými spínačmi. Servopohon uzatvára klapku na základe signálu zo systému riadenia budovy (prerušenie napájania) alebo po prekročení teploty termoelektrického teplotného čidla 72 °C. Napájací obvod servopohonu sa preruší a pružina uzavrie listy klapky do 20 sekúnd.

 • CE certifikácia podľa EN 15 560
 • Testované podľa EN 1366-2
 • Klasifikácia podľa EN 13501-3+A1
 • ATEX pre plynné aj prašné prostredie
 • II 2D Ex h IIIB T85 ° C ... T100 ° C Db
 • II 2G Ex h IIB T6…T5 Gb
 • Ručný aktivačný mechanizmus s krytím IP 44
 • Vstavaný revízny otvor

Aktivačný mechanizmus klapiek s ručným ovládaním

 • H0-Ex - zóna: 1,2 (Gb) 21,22 (Db) Základné vyhotovenie klapky, manuálny aktivačný mechanizmus so spätnou pružinou a tavnou tepelnou poistkou s aktiváciou pri 74 °C (na vyžiadanie 100 °C). Mechanizmus je opatrený ochranným krytom IP 44
 • H2-Ex - zóna: 1,2 (Gb, teplotný limit T6) 21,22 (Db, teplotný limit T85°C)

Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + indikácia otvorenej a uzavretej polohy dvoma koncovými spínačmi na 230V AC alebo 24V AC/DC. Koncové spínače sú v ATEX vyhotovení. Mechanizmus je opatrený ochranným krytom IP 44.

Aktivačný mechanizmus klapiek ovládaných servopohonom

 • SET-EX - zóna: 1,2 (Gb) 21,22 (Db)
  Aktivačný mechanizmus so servopohonom Schischek ExMax so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72°C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače na signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 24…240 V AC/DC.

 • SRT-EX - zóna: iba 2 (Gc); iba 22 (Dc)

Aktivačný mechanizmus so servopohonom Schischek RedMax so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72°C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače na signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 24…240 V AC/DC.

Katalógový list výrobného radu: FDR-Ex.pdf
Prehlásenie o vlastnostiach výrobného radu: FDR-Ex-shoda.pdf
ATEX-Certifikát: FDR-Ex-ATEX-certifikat.pdf

Zašlite nám dopyt info@ventilatory.net alebo nás kontaktujte telefonicky: +420 417 565 655 Zaslat dopyt