Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Výustky

Výustky

Výustky sú najpoužívanejším distribučným elementom v priemyselnej vzduchotechnike a inštalujú sa priamo na potrubie - kruhové aj štvorhranné. Výustky sa dodávajú podľa počtu radov otočných lamiel ako jednoradové alebo dvojradové. Výustky jednoradové sa inštalujú prevažne pre odvod vzduchu, dvojradové pre prívod vzduchu. Podľa požiadavky môžu byť výustky vybavené niekoľkými rôznymi typmi regulácie.

VNM

VNM

Výustky VNM pre štvorhranné potrubie sú koncové vzduchotechnické elementy určené pre prívod aj odvod vzduchu v klimatizovaných, vetraných a vykurovaných priestoroch. Zostava výustky VNM je tvorená obdĺžnikovým rámom, v ktorom je upevnený jeden alebo dva rady nastaviteľných listov s rozstupom 20 mm (výustka jednoradová alebo dvojradová) a reguláciou alebo upevňovacím rámčekom. Ďalej je možné dodať výustku s reguláciou R1 s protibežnými listami, R2 s naklápacím ramenom nábehových listov a R3 s pevnou a posuvnou regulačnou lištou súbežnou s rámom výustky. Na dopyt sú regulácie R5 s veľkoplošným vyklápacím listom a R6 s pevnou a posuvnou regulačnou lištou umiestnenou šikmo voči rámu výustky.

Štvorhranné výustky VNM sú vyrobené z hliníkových profilov s upevňovacím rámčekom bez úchytov UR, s upevňovacím rámom s úchyty pre závitové tyče UR1 alebo s upevňovacím rámom s úchyty pre zamurovanie UR2. Ďalšie vyhotovenia výustiek VNM, ktoré je nutné zvoliť je možnosť skrytého uchytenia (perovej sponky) alebo s uchytením na skrutky S a natočením lamiel A vodorovne alebo B zvisle. Tesnosť výustiek je zaistená tesnením po obvode. Výustky sú určené pre prostredie chránené proti poveternostným vplyvom s klasifikáciou klimatických podmienok triedy 3K5, bez kondenzácie, námrazy, tvorby ľadu a bez vody aj z iných zdrojov ako z dažďa podľa EN 60 721-3-3 zm.A2.

Na dopyt je možné dodať rámy výustiek a otočných listov s vypaľovacím lakom v ľubovoľnom odtieni RAL.

Katalógový list výrobného radu: ds-vnm-cz.pdf

 

VNKM

VNKM

Výustky VNKM pre kruhové VZT potrubie sú koncové vzduchotechnické elementy určené pre distribúciu vzduchu v klimatizovaných, vetraných a vykurovaných priestoroch. Zostava výustiek VNKM je tvorená obdĺžnikovým rámom, v ktorom je upevnený jeden alebo dva rady otočných listov (výustky jednoradové alebo dvojradové). Ďalej je možné dodať výustku s reguláciou R1 s protibežnými listami, R2 s naklápacím ramenom nábehových listov a R3 s pevnou a posuvnou regulačnou lištou súbežnou s rámom výustky. Na dopyt sú regulácie R5 s veľkoplošným vyklápacím listom a R6 s pevnou a posuvnou regulačnou lištou umiestnenou šikmo voči rámu výustky.

Kruhové výustky VNKM sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu s uchytením pomocou skrutiek. Tesnosť výustiek je zaistená tesnením po obvode. Výustky sú určené pre prostredie chránené proti poveternostným vplyvom s klasifikáciou klimatických podmienok triedy 3K5, bez kondenzácie, námrazy, tvorby ľadu a bez vody aj z iných zdrojov ako z dažďa podľa EN 60 721-3-3 zm.A2.

Na dopyt je možné dodať rámy výustiek a otočných listov s vypaľovacím lakom v odtieni stupnice RAL.

Katalógový list výrobného radu: ds-vnkm-cz.pdf

 

NOVA A

NOVA A

Výustky NOVA-A sú koncové vzduchotechnické elementy pre distribúciu vzduchu v klimatizovaných, vetraných a vykurovaných priestoroch. Výustky sú vyrobené z eloxovaných hliníkových profilov, na dopyt možno dodať lakované. Výustky NOVA-A sa dodávajú v prevedení jednoradom, dvojradom a s reguláciou R1. Výustky je možné inštalovať priamo do štvorhranného potrubia, steny alebo stropu. Vybavená tiež môže byť upínaním pomocou skrutiek na čelnej strane mriežky alebo pružín. Maximálna teplota prúdiaceho vzduchu je 50 °C.

Na dopyt je možné VZT hliníkové mriežky dodať v ľubovoľnom farebnom prevedení podľa vzorníka RAL.

 

NOVA B

NOVA B

Výustky NOVA-B sú koncové vzduchotechnické elementy pre distribúciu vzduchu v klimatizovaných, vetraných a vykurovaných priestoroch. Výustky NOVA-B sa dodávajú v prevedení jednoradovom, dvojradovom, s tromi typmi regulácie R1, R2, R3 a s upevňovacím rámčekom. Výustky je možné inštalovať priamo do štvorhranného potrubia, steny alebo stropu. Výustky môžu byť vybavené upínaním pomocou skrutiek na čelnej strane mriežky alebo pružín. Nastaviteľné predné lamely sú štandardne v horizontálnom prevedení. Maximálna teplota prúdiaceho vzduchu je 50 °C.

Výustky sú vyrobené z pozinkovaných oceľových profilov, na dopyt možno dodať výustky lakované. Na dopyt je možné dodať výustky z nerezovej ocele A-304, ktorá je vhodná predovšetkým pre potravinársky priemysel a A-316 pre agresívnejší prostredie, napríklad s podielom chlóru.

 

NOVA C

NOVA C

Výustky NOVA-C sú koncové vzduchotechnické elementy pre distribúciu vzduchu v klimatizovaných, vetraných a vykurovaných priestoroch určené výhradne na inštaláciu do kruhového potrubia. Výustky NOVA-C sa dodávajú v prevedení jednoradovom, dvojradovom a s reguláciou R1. Výustky je možné inštalovať len do kruhového potrubia pomocou skrutiek na čelnej strane mriežky. Nastaviteľné predné lamely sú štandardne vo vertikálnom prevedení. Maximálna teplota prúdiaceho vzduchu je 50 °C.

Výustky sú vyrobené z pozinkovaných oceľových profilov, na dopyt možno dodať výustky lakované. Na dopyt je možné dodať výustky z nerezovej ocele A-304, ktorá je vhodná predovšetkým pre potravinársky priemysel a A-316 pre agresívnejšie prostredie, napríklad s podielom chlóru.