Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

FDS

 

FDS

Štvorhranná požiarna klapka FDS je určená na rozdelenie požiarnych úsekov a zamedzenie šírenia toxických plynov, dymu a plameňov. Požiarna klapka FDS je prvok pasívnej požiarnej ochrany a je spoločne so spôsobom jej inštalácie neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia požiarnej odolnosti objektu. Hranatá požiarna klapka FDS je certifikovaná podľa normy ČSN EN 15 560, testovaná podľa ČSN EN 1366-2 a klasifikovaná na EIS podľa normy 13501-3+A1. Požiarne klapky FDS sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a obsahujú vápenno-kremičité diely, ohňovzdorný uhlíkový sklolaminát, polyuretánovú penu a etylén-propylénovú gumu.

Typy ponúkaných požiarnych klapiek FDS

FDS-3G 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 120 minút, plášť je vyrobený z jedného kusu. Rozmerová rada od 100x100 do 1200x800 mm.

FDS-3G-KS 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 120 minút vybavená inštalačným kitom určeným do štvorhranného stavebného otvoru, ktorý je pevnou súčasťou klapky. Rozmerová rada od 100x100 do 800x600 mm.

FDS-3G-OF 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 120 minút vybavená ochranou prefukovou mriežkou na oboch stranách. Rozmerový rad od 200x200 do 1200x800 mm.

FDS-EI90S 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 90 minút, plášť je zložený z dvoch oceľových častí, vodivo spojených cez kalcium-silikátový stredový rám. Rozmerový rad širší ako 1200 mm a vyšší ako 800 mm, maximálne 1600x1000 mm.

FDS-EI120S 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 120 minút, plášť je zložený z dvoch oceľových častí, vodivo spojených cez kalcium-silikátový stredový rám. Rozmerový rad širší ako 1200 mm a vyšší ako 800 mm, maximálne 1600x1000 mm.

Požiarne klapky FDS sa dodávajú s ručným ovládaním alebo so servopohonom.

Požiarna klapka FDS s ručným ovládaním 
Spúšťací mechanizmus požiarne klapky FDS sa aktivuje, ak teplota v mieste poistky dosiahne 74 °C (na vyžiadanie 100 °C). V prípade požiaru sa klapka do 10s po roztavení tepelnej poistky automaticky uzavrie. Po uzavretí mriežky zostanú listy mriežky zablokované v uzavretej polohe a možno ich otvoriť iba ručne.

Požiarna klapka FDS so servopohonom 
Požiarna klapka so servopohonom FDS je štandardne vybavená koncovými spínačmi, voliteľne s napájacou a komunikačnou jednotkou. Servopohon uzatvára klapku na základe signálu zo systému riadenia budovy (prerušenie napájania) alebo po prekročení teploty termoelektrického snímača teploty 72 °C. Napájací obvod servopohonu sa preruší a pružina uzavrie listy klapky do 20 sekúnd.

Aktivačný mechanizmus klapiek s ručným ovládaním
• H0
Základné vyhotovenie klapky, manuálny aktivačný mechanizmus so spätnou pružinou a tavnou tepelnou poistkou s aktiváciou pri 74 °C (na vyžiadanie 100 °C). Mechanizmus je vybavený ochranným krytom IP 44 
• H2
Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + indikácia otvorenej a uzavretej polohy dvoma koncovými spínačmi na 230V AC alebo 24V AC/DC. Mechanizmus je vybavený ochranným krytom IP 44. 
• H5-2
Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + aktivačný mechanizmus s elektromagnetom 24V AC/DC v impulznom zapojení (aktivácia zatvorenia listu klapky nastane impulzom po privedení napätia do elektromagnetu) + indikácie zatvorenej a otvorenej polohy klapky dvoma koncovými spínačmi na 230V AC alebo 24V AC/DC. Mechanizmus je vybavený ochranným krytom IP 44.
• H6-2Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + aktivačný mechanizmus s elektromagnetom 230V AC v impulznom zapojení (aktivácia zatvorenia listu klapky nastane impulzom po privedení napätia do elektromagnetu) + indikácie zatvorenej a otvorenej polohy klapky dvoma koncovými spínačmi na 230V AC alebo 24V AC/DC. Mechanizmus je vybavený ochranným krytom IP 44.

Aktivačný mechanizmus klapiek ovládaných servopohonom
• B230T alebo G230T 
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B230T) alebo Gruner (G 230T) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače pre signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 230V AC.
• B24T alebo G24T
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B24T) alebo Gruner (G24T) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače pre signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 24V AC/DC.
• BST0 alebo GST0
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (BST0, 24V AC/DC, napájanie cez komunikačnú jednotku 230V AC) alebo servopohonom Gruner (GST0, 24V AC/DC, napájanie cez komunikačnú jednotku 24V AC) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače pre signalizáciu polohy listu klapky. Napájacie a komunikačné jednotky Belimo BKN 230-24 alebo Gruner fs-UFC230-2.
• B24T-W alebo G24T-W
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B24T-W) alebo Gruner (G24T-W) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C a káble pre napájaciu a komunikačnú jednotku (komunikačná jednotka nie je súčasťou mechanizmu). Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače pre signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 24V AC/DC.
• B24T-SR alebo G24T-SR
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B24T-SR) alebo Gruner (G24T-SR) so spätnou pružinou a ovládaním 0-10V (možnosť nastavenia polohy listu v ľubovoľnej polohe), ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listu klapky. Napájanie 24V AC/DC. Tento aktivačný mechanizmus je možné použiť len pre klapky výšky H ≥ 160 mm. Toto vyhotovenie nie je možné použiť pre klapky FDS-EI90S / EI120S.

Katalógový list výrobného radu: FDS-sk.pdf. Vyhlásenie o vlastnostiach výrobného radu: FDS_vyhlasenie.pdf. Návod na použitie výrobného radu: FDS-navod-k-pouziti.pdf.

Zašlite nám dopyt info@ventilatory.net alebo nás kontaktujte telefonicky: +420 417 565 655 Zaslat dopyt