Select your country
Ceny S DPH Bez DPH

Požiarne komponenty

Požiarne komponenty

Vzduchotechnické výrobky požiarnej techniky sú súčasťou požiarneho zabezpečenia budov. Hlavným cieľom týchto produktov, je zabránenie šírenia požiaru a splodín z horenia vo vetracích a klimatizačných systémoch. Súčasťou tohto sortimentu sú protipožiarne klapky, požiarne uzávery a požiarne ventily.

F-C2

F-C2

Požiarne cartridgeové klapky F-C2 sú požiarne uzávery vo vzduchotechnickom kruhovom potrubí s triedami požiarnej odolnosti EI60S, EI90S a EI120S. Požiarne klapky F-C2 sú pasívny prvok požiarnej ochrany určený na oddelenie jednotlivých požiarnych úsekov a zabraňujú šíreniu plynov, dymu a plameňa. Požiarne klapky F-C2 sú štandardne vybavené tavnou poistkou (H0), ktorá klapku uzavrie pri dosiahnutí teploty 72 °C alebo je možné vybaviť jedným koncovým spínačom (H1), ktorý signalizuje stav polohy klapky .

Požiarna klapka F-C2 sa skladá z oceľového pozinkovaného plechu, oceľového (do veľkosti 125) alebo kalcium-silikátového listu (od veľkosti 140), grafitového protipožiarneho laminátu a polyuretánovej peny. Klapka je ďalej vybavená intumescentním tesnením, ktoré pri požiari zväčšuje svoj objem. Maximálny povolený tlak na klapke je 300 Pa.

 

CFDM

CFDM

Požiarne klapky CFDM sú uzávery v potrubných rozvodoch vzduchotechnických zariadení, ktoré zabraňujú šíreniu požiaru a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzavretím vzduchovodov v miestach osadenia podľa ČSN 73 0872.

List klapky uzatvára samočinne priechod vzduchu pomocou uzatváracej pružiny. Uzatváracia pružina je uvedená do činnosti inicializáciou tepelnej poistky. Pružina uzavrie listy klapky.

Po uzavretí listu je klapka utesnená proti priechodu dymu molitanovým tesnením. Súčasne je list klapky uložený do hmoty, ktorá pôsobením zvyšujúcej sa teploty zväčšuje svoj objem a vzduchovod nepriedušne uzavrie.

Požiarna klapka môže byť vybavená tanierovým ventilom v oboch kombináciách - pre odvod (TVOM) a pre prívod (TVPM). Ventil je upevnený pružinami v telese klapky a možno ho ľahko od klapky odpojiť. Ventil je možné nainštalovať len na klapku s rozšíreným telesom (CFDM-V).

Charakteristika klapiek:

- CE certifikácia podľa EN 15650
- testované podľa EN 1366-2
- klasifikované podľa EN 13501-3+A1
- požiarna odolnosť EIS 120, EIS 90, EIS 60
- tesnosť podľa EN 1751 cez list klapky trieda 2, vonkajšia tesnosť sa rovná potrubnému systému
- korozivzdornosť podľa EN 15650
- ES Certifikát zhody č. 1391-CPR-2018/0129
- vyhlásenie o parametroch č. PM/CFDM/01/20/1,PM/CFDM-V/01/20/1
- hygienické posúdenie - Posudok č. 1.6/pos/19/19b

 

SC / SCV

SC / SCV

Požiarne klapky SC+ sú požiarne uzávery určené na inštaláciu priamo do kruhového potrubia, SCV+požiarne klapky s tanierovým ventilom určené do kruhového potrubia vhodné pre prívod aj odvod vzduchu. Výnimkou v tejto kategórii sú klapky s označením SC0 alebo SCV0, ktoré sú určené iba pre odvod a sú certifikované len na celistvosť "E".

Požiarne klapky majú tepelnú poistku, ktorá sa pri prekročení teploty 72 °C roztaví a klapku uzavrie. Požiarna odolnosť uzáveru je EI60S/90/120, podľa vyhotovenia, stenové konštrukcie a spôsobu inštalácie. Tavná poistka je výmenná a možno ju objednať samostatne.

 

BX-1H

BX-1H

Kruhové tanierové požiarne ventily BX-1H sú konštruované pre osadenie do vertikálnych požiarne deliacich priečok alebo na začiatok potrubných trás. Reguláciu prietoku vzduchu ventilu umožňuje regulačný disk a aretáciu polohy zaisťuje kontramatka. V prípade požiaru pri prekročení teploty 72 °C sa ventil uzavrie a oddelí od seba susedné požiarne úseky.

Požiarny ventil BX-1H je klasifikovaný podľa ČSN EN 13501-3+A1:2010 ako El 60 S. Konštrukcia tanierového ventilu zodpovedá ČSN EN 15650:2010. Štandardne je súčasťou balenia objímka (montážny krúžok) dlhá 35 mm, na dopyt je možné dodať 67, 120 alebo 150 mm.

 

KSO-F

KSO-F

Protipožiarne tanierový ventil KSO-F je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu vybaveného bielou farbou RAL 9010. Ventil KSO-F má tesnenie z penovej hmoty, regulačné disk umožňuje jednoduchú reguláciu prietoku vzduchu a zaistenie polohy kontramatky. Keď teplota v bezprostrednej blízkosti dosiahne hodnôt tavenie spoja poistky (+ 70 ° C), regulačné disk sa uzavrie. Ventil sa dodáva s montážnym krúžkom KKT vyrobeným tiež z pozinkovaného oceľového plechu. Určený pre horizontálne vzduchotechnické potrubie. KSO-F je určený na použitie ako protipožiarne uzáver vo ventilačných systémoch. Odolnosť tohto vzduchotechnického zariadenia KSO-F bola preskúšaná podľa EN 13501-3 autorizovanou skúšobňou a klasifikácia požiarnej odolnosti uzáveru osadeného vo stenové konštrukcii je E120.

 

FGS

FGS

Požiarne vetracie mriežky FGS sú určené na rozdelenie požiarnych úsekov a zamedzenie šírenia toxických plynov, dymu a plameňov. Požiarne vetracie mriežky FGS sú prvok pasívnej požiarnej ochrany. Požiarne mriežky FGS sú testované podľa normy EN 1364-1, ETAG 026 časť 4 a prEN 1364-5:2014 a klasifikované v zmysle normy EN 13501-2:2017.

Požiarne vetracie mriežky FGS sú určené k pevnému osadeniu do požiarne deliace konštrukcie bez pripojenia nadväzujúceho vzduchotechnického potrubia. Požiarne mriežky FGS sa dodávajú s ručným ovládaním (označenie ZV a DV1-2) alebo so servopohonom (označenie DV7-T, DV9-T a DV9-T-ST).

 

F-B90

F-B90

Požiarna viaclistová klapka F-B90 je určená na rozdelenie požiarnych úsekov a na zamedzenie šírenia toxických plynov, dymu a plameňov. Požiarna klapka F-B90 je prvok pasívnej požiarnej ochrany. Požiarna klapka F-B90 je klasifikovaná a certifikovaná s kritériami EIS podľa EN 1366-2. Hodnotenie požiarnej odolnosti závisí od typu klapky i spôsobu inštalácie.

Požiarna viaclistová klapka F-B90 s mriežkami na oboch stranách je určená k pevnému osadeniu do požiarne deliacej konštrukcie bez pripojenia vzduchotechnického potrubia. Požiarna viaclistová klapka F-B90 je bez mriežok určená pre inštaláciu do potrubia

Požiarna klapka F-B90 sa dodáva s ručným ovládaním alebo so servopohonom.

Katalógový list výrobného radu: F-B90-sk.pdf. Vyhlásenie o vlastnostiach výrobného radu: F-B90_zhoda.pdf. Návod na použitie výrobného radu: F-B90-navod-k-pouziti.pdf

Požiarna klapka s ručným ovládaním F-B90
Spúšťací mechanizmus požiarnej klapky F-B90 sa aktivuje, ak teplota okolitého vzduchu dosiahne 74 °C. V prípade požiaru sa klapka do 10s po roztavení tepelnej poistky automaticky uzavrie. Po uzavretí klapky zostanú listy mriežky zablokované v uzavretej polohe a možno ich otvoriť iba ručne. Na dopyt je možné dodať požiarne klapky vybavené koncovými spínačmi pre signalizáciu polohy listov.

Požiarna klapka so servopohonom F-B90
Požiarna klapka so servopohonom F-B90 sa uzatvára na základe signálu zo systému riadenia budov (BMS) alebo po prekročení teploty termoelektrického snímača teploty, ktoré je štandardnou súčasťou každej klapky. Pokiaľ teplota presiahne 72 °C, napájací obvod servopohonu sa preruší a pružina uzavrie listy klapky do 20 sekúnd.

Typy ponúkaných klapiek F-B90
• 00
Klapka bez ochranných mriežok určená pre inštaláciu do potrubia.
• 01 alebo 02
Klapka vybavená z jednej strany ochrannou mriežkou, vyhotovenie 01 (mriežka z pozinkovaného oceľového plechu) alebo 02 (mriežka v bielej práškovej farbe RAL 9003). Mriežku je možné osadiť z ľubovoľnej strany klapky.
• 11 alebo 22
Klapka vybavená ochrannou mriežkou z oboch strán, vyhotovenie 11 (mriežky z pozinkovaného oceľového plechu) alebo 22 (mriežky v bielej práškovej farbe RAL 9003). Slúži ako požiarna stenová mriežka bez nadväzujúceho potrubia. Tento typ klapiek možno dodať vybavený detektorom dymu.

Typy aktivačných mechanizmov klapiek F-B90

• H0
Základné vyhotovenie klapky, manuálny aktivačný mechanizmus so spätnou pružinou a tavnou tepelnou poistkou nastavenou na 74 °C.

• H2
Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + indikácia otvorenej a uzavretej polohy koncovými spínačmi 230V AC alebo 24V AC/DC.

• B230T alebo G230T
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B230T) alebo Gruner (G 230T) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listov klapky. Napájanie 230V AC.

• B24T alebo G24T
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B24T) alebo Gruner (G24T) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listov klapky. Napájanie 24V AC/DC.

• BST0 alebo GST0 Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (BST0, 24V AC/DC, napájanie cez komunikačnú jednotku 230V AC) alebo servopohonom Gruner (GST0, 24V AC/DC, napájanie cez komunikačnú jednotku 24V AC) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listov klapky. Napájacie a komunikačné jednotky Belimo BKN 230-24 alebo Gruner fs-UFC230-2.

• B24T-SR alebo G24T-SR Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B24T-SR) alebo Gruner (G24T-SR) so spätnou pružinou a ovládaním 0-10V (možnosť nastavenia polohy listu v ľubovoľnej polohe), ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listov klapky. Napájanie 24V AC/DC.

• BSD230T alebo GSD230T (len pre klapky s mriežkami na oboch stranách, tj. typ 11 a 22) Aktivačný mechanizmus vybavený detektorom dymu so servopohonom Belimo (BSD230T) alebo Gruner (GSD230T). Napájanie servopohonov je na 24V AC/DC a je riešené cez komunikačnú jednotku napájanú 230V AC. Servopohon je vybavený spätnou pružinou, termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listov klapky. Poznámka: Aktivačné mechanizmy s detektorom dymu možno dodať len pre klapky opatrené mriežkami z oboch strán tj. typy 11 alebo 22.

• BSD24T alebo GSD24T (len pre klapky s mriežkami na oboch stranách, tj. typ 11 a 22) Aktivačný mechanizmus vybavený detektorom dymu so servopohonom Belimo (BSD24T) alebo Gruner (GSD24T) Napájanie servopohonu je 24V AC/DC. Servopohon je vybavený spätnou pružinou, termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C, súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listov klapky. Poznámka: Aktivačné mechanizmy s detektorom dymu možno dodať len pre klapky opatrené mriežkami z oboch strán tj. typy 11 alebo 22.

 

FDML

FDML

Lamelové požiarne klapky FDML sú vzduchotechnické elementy slúžiace ako uzávery potrubných rozvodov a možno použiť ako požiarne stenové uzávery v požiarne deliacich konštrukciách. Stenové požiarne uzávery FDML zabraňujú šíreniu požiaru a splodín z jedného požiarneho úseku do druhého. Ovládanie listov požiarnych stenových uzáverov je pomocou servopohonu. V prípade zasiahnutia klapky požiarom dôjde k automatickému uzavretiu pomocou spätnej pružiny servopohonu.

FDML možno použiť ako požiarnú klapku vo vzduchotechnických rozvodoch i ako požiarny stenový uzáver osadený krycími mriežkami v požiarne deliacich konštrukciách. V prípade použitia ako požiarna klapka musia byť klapky vybavené nadväzujúcim inšpekčným dielom pre jednoduchú údržbu a revíziu. Inšpekčný diel sa inštaluje priamo za klapku.

 

FDR

FDR

Kruhová požiarna klapka FDR je určená na rozdelenie požiarnych úsekov a zamedzenie šírenia toxických plynov, dymu a plameňov. Požiarna klapka FDR je prvok pasívnej požiarnej ochrany a je spoločne so spôsobom jej inštalácie neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia požiarnej odolnosti objektu. Kruhová požiarna klapka FDR je certifikovaná podľa normy ČSN EN 15 560, testovaná podľa ČSN EN 1366-2 a klasifikovaná na EIS podľa normy 13501-3+A1. Požiarne klapky FDR sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a obsahujú vápenno-kremičité diely, ohňovzdorný uhlíkový sklolaminát, polyuretánovú penu a etylén-propylénovú gumu.

Typy ponúkaných požiarnych klapiek FDR

FDR-3G 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 120 minút, rozmerová rada od 100 do 1000 mm, revízny otvor súčasťou.

FDR-3G-KS 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 120 minút vybavená štvorcovým inštalačnom kitom určeným do štvorhranného stavebného otvoru, ktorý je pevnou súčasťou klapky. Rozmerový rad od 100 do 630 mm.

FDR-3G-KR 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 120 minút vybavená kruhovým inštalačnom kitom určeným do kruhového stavebného otvoru, ktorý je pevnou súčasťou klapky. Rozmerový rad od 100 do 630 mm.

FDR-3G-OF 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 120 minút vybavená ochranou prefukovou mriežkou na oboch stranách. Rozmerový rad od 200 do 630 mm.

Požiarne klapky FDR sa dodávajú s ručným ovládaním alebo so servopohonom.

Požiarna klapka FDR s ručným ovládaním 
Spúšťací mechanizmus požiarne klapky FDR sa aktivuje, ak teplota v mieste poistky dosiahne 74 °C (na vyžiadanie 100 °C). V prípade požiaru sa klapka do 10s po roztavení tepelnej poistky automaticky uzavrie. Po uzavretí mriežky zostanú listy mriežky zablokované v uzavretej polohe a možno ich otvoriť iba ručne.

Požiarna klapka FDR so servopohonom 
Požiarna klapka so servopohonom FDR je štandardne vybavená koncovými spínačmi, voliteľne s napájacou a komunikačnou jednotkou. Servopohon uzatvára klapku na základe signálu zo systému riadenia budovy (prerušenie napájania) alebo po prekročení teploty termoelektrického snímača teploty 72 °C (95 °C alebo 120 °C na vyžiadanie). Napájací obvod servopohonu sa preruší a pružina uzavrie listy klapky do 20 sekúnd.

Aktivačný mechanizmus klapiek s ručným ovládaním
• H0 
Základné vyhotovenie klapky, manuálny aktivačný mechanizmus so spätnou pružinou a tavnou tepelnou poistkou s aktiváciou pri 74 °C (na vyžiadanie 100 °C). Mechanizmus je vybavený ochranným krytom IP 44 
• H2 
Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + indikácia otvorenej a uzavretej polohy dvoma koncovými spínačmi na 230V AC alebo 24V AC/DC. Mechanizmus je vybavený ochranným krytom IP 44. 
• H5-2 
Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + aktivačný mechanizmus s elektromagnetom 24V AC/DC v impulznom zapojení (aktivácia zatvorenia listu klapky nastane impulzom po privedení napätia do elektromagnetu) + indikácie zatvorenej a otvorenej polohy klapky dvoma koncovými spínačmi na 230V AC alebo 24V AC/DC. Mechanizmus je vybavený ochranným krytom IP 44. 
• H6-2  

Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + aktivačný mechanizmus s elektromagnetom 230V AC v impulznom zapojení (aktivácia zatvorenia listu klapky nastane impulzom po privedení napätia do elektromagnetu) + indikácie zatvorenej a otvorenej polohy klapky dvoma koncovými spínačmi na 230V AC alebo 24V AC/DC. Mechanizmus je vybavený ochranným krytom IP 44.

Aktivačný mechanizmus klapiek ovládaných servopohonom
• B230T alebo G230T 
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B230T) alebo Gruner (G 230T) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače pre signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 230V AC. 

• B24T alebo G24T 

Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B24T) alebo Gruner (G24T) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače pre signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 24V AC/DC. 
• BST0 alebo GST0 
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (BST0, 24V AC/DC, napájanie cez komunikačnú jednotku 230V AC) alebo servopohonom Gruner (GST0, 24V AC/DC, napájanie cez komunikačnú jednotku 24V AC ) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače pre signalizáciu polohy listu klapky. Napájacie a komunikačné jednotky Belimo BKN 230-24 alebo Gruner fs-UFC230-2. 
• B24T-W alebo G24T-W 
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B24T-W) alebo Gruner (G24T-W) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C a káble pre napájaciu a komunikačnú jednotku (komunikačná jednotka nie je súčasťou mechanizmu). Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače pre signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 24V AC/DC. 
• B24T-SR alebo G24T-SR 
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B24T-SR) alebo Gruner (G24T-SR) so spätnou pružinou a ovládaním 0-10V (možnosť nastavenia polohy listu v ľubovoľnej polohe ), ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listu klapky. Napájanie 24V AC/DC. Tento aktivačný mechanizmus možno použiť len pre klapky s DN ≥ 160 mm.

Katalógový list výrobného radu: FDR-sk.pdf. Vyhlásenie o vlastnostiach výrobného radu: FDR-sk_shoda.pdf. Návod na použitie výrobného radu: FDR-navod-k-pouziti.pdf

 

FKR-EU

FKR-EU

Kruhové protipožiarne klapky FKR-EU pre uzavretie prestupov potrubia medzi požiarnymi úsekmi, pre rôzne spôsoby vstavby, dostupná v mnohých veľkostiach a vyhotoveniach. Požiarne klapky FKR-EU možno dodať v priemeroch 315 - 800 mm. Nízka tlaková strata a hladina akustického výkonu s možnosťou univerzálne možnosti zabudovania. Integrácia do centrálneho systému riadenia budov pomocou TROXNETCOM. Trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-3, až EI 120 (ve, ho, i ↔ o) S.

Voliteľné vybavenie a príslušenstvo pre požiarne klapky FKR-EU: Elektrický servopohon 24V / 230V. Spúšťací teplota 72/95 °C alebo detektory dymu. Príruby. Krycie mriežky.

Požiarna klapka FKR-EU je v súlade s európskou výrobkovou normou ČSN EN 15650:2010 v kruhovom vyhotovení, s dvoma revíznymi otvormi, ktoré možno otvoriť bez použitia nástrojov. Testované z hľadiska protipožiarnych vlastností podľa ČSN EN 1366-2:2015 (podtlak 300 Pa a 500 Pa), s označením CE.

Katalógový list výrobného radu: FKR-EU.pdf. Vyhlásenie o vlastnostiach výrobného radu: FKR-EU_shoda.pdf. Návod na použitie výrobného radu: FKR-EU-navod-k-pouziti.pdf

 • Dva inšpekčné otvory

 • Možnosť dodania v nevýbušnom vyhotovení (ATEX) pre zóny 1, 2, 21 a 22

 • Priemer klapky od 315 mm

 • Možnosť dodatočnej inštalácie servopohonu

 • Vhodné pre širokú škálu inštalačných situácií (certifikované)

 • Hygienický certifikát

 

FKRS-EU

FKRS-EU

Kruhová protipožiarna klapka FKRS-EU pre uzavretie prestupov potrubia medzi požiarnymi úsekmi, pre rôzne spôsoby vstavby, dostupná v mnohých veľkostiach a vyhotoveniach. Požiarne klapky FKRS-EU možno dodať v priemeroch 100 - 315 mm. Nízka tlaková strata a hladina akustického výkonu s možnosťou univerzálne možnosti zabudovania. Integrácia do centrálneho systému riadenia budov pomocou TROXNETCOM. Trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-3, až EI 120 (vo, ho, i ↔ o) S.

Voliteľné vybavenie a príslušenstvo pre požiarne klapky FKRS-EU: Elektrický servopohon 24V / 230V. Spúšťacia teplota 72/95 °C alebo detektory dymu. Krycie mriežky.

Požiarna klapka FKRS-EU je v súlade s európskou výrobkovou normou ČSN EN 15650 v kruhovom vyhotovení, s dvoma revíznymi otvormi, ktoré možno otvoriť bez použitia nástrojov. Testované z hľadiska protipožiarnych vlastností podľa ČSN EN 1366-2 (podtlak 300 Pa a 500 Pa), s označením CE.

Katalógový list výrobného radu: FKRS-EU.pdf. Vyhlásenie o vlastnostiach výrobného radu: FKRS-EU_shoda.pdf. Návod na použitie výrobného radu: FKRS-EU-navod-k-pouziti.pdf

 • Možnosť dodania v nevýbušnom vyhotovení (ATEX) pre zóny 1, 2, 21 a 22

 • Priemer klapky od 100 mm

 • Možnosť dodatočnej inštalácie servopohonu

 • Pre širokú škálu inštalačných situácií (certifikované)

 • Hygienický certifikát

 

FKA2-EU

FKA2-EU

Štvorhranná protipožiarna klapka pre uzavretie prestupov potrubia medzi požiarnymi úsekmi, pre rôzne spôsoby vstavby, dostupná v mnohých veľkostiach a vyhotoveniech. Požiarne klapky FKA2-EU možno dodať v rozmeroch: 200×100 - 1 500×800 mm, v prírastkoch po 1 mm. Nízka tlaková strata a hladina akustického výkonu s možnosťou univerzálne možnosti zabudovania. Integrácia do centrálneho systému riadenia budov pomocou TROXNETCOM. Trieda požiarnej odolnosti až EI 120 (vo, ho, i ↔ o) S. Na dopyt je možné dodať požiarne klapky FKA2-EU vo verzii ATEX.

Táto klapka nahrádza predošlé typy požiarnych klapiek FKA-EU a FKS-EU. Nový model klapky sebou prináša mnohé inovácie oproti predchádzajúcim modelom.

Voliteľné vybavenie a príslušenstvo pre požiarne klapky FKA2-EU: Elektrický servopohon 24V / 230V. Spúšťací teplota 72/95 °C alebo detektory dymu.

Požiarna klapka v súlade s európskou výrobkovou normou STN EN 15650 v štvorcovom alebo štvorhrannom vyhotovení, s dvoma veľkými revíznymi otvormi, ktoré možno otvoriť bez použitia nástrojov. Testované z hľadiska protipožiarnych vlastností podľa STN EN 1366-2 (podtlak 300 Pa a 500 Pa), s označením CE.

Katalógový list výrobné rady: FKA2-EU.pdf. Vyhlásenie o vlastnostiach výrobné rady: FKA2-EU_shoda.pdf. Návod na použitie výrobnej rady: FKA2-EU - návod na použití.pdf. ATEX-certifikát: ATEX-EU-declaration-Type-FK2-EU.pdf

 • Rozmery na mieru pre 1 mm
 • Dva inšpekčné otvory
 • Výška klapky od 100 mm
 • Možnosť dodatočnej inštalácie servopohonu
 • Zníženie tlakové straty o 24% vďaka väčšiemu voľnému prierezu
 • Vhodné pre širokú škálu inštalačných situácií (certifikované)
 • Hygienický certifikát
 

FDMC

FDMC

FDMC sú požiarne klapky slúžiace ako uzávery v potrubných rozvodoch vzduchotechnických zariadení, ktoré zabraňujú šíreniu požiaru a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzavretím vzduchovodov v miestach osadenia. Požiarne klapky FDMC sa vyrábajú v priemere 100 až 400mm.

 • skúšané podľa EN 1366-2 v spojení s EN 1363-1

 • max. tlakový rozdiel na klapke 1 200 Pa

 • požiarna odolnosť podľa EN 13501-3 + A1 EIS 60

 • pre maximálnu rýchlosť prúdenia vzduchu klapkou 12 m/s

 • teleso vyrobené z pozinkovaného plechu, list klapky vyrobený z vápenno-kremičitej izolačnej dosky

 

FDMR

FDMR

Požiarne klapky FDMR sú vzduchotechnické zariadenia, ktoré zabraňuje šíreniu požiaru a splodín horenia z jedného požiarneho úseku od druhého. List požiarnych klapiek FDMR uzatvára samočinne priechod vzduchu pomocou uzatváracej pružiny alebo servopohonu. Po uzavretí listu je klapka utesnená proti priechodu dymu silikónovým tesnením. Na prianie zákazníka je možné dodať s tesnením bez prímesi silikónu.

Požiarne klapky FDMR nahrádzajú klapky typu PKTM III, FDMD, PKTM 90, PKTM90PM.

 • CE certifikácia podľa EN 15650
 • testované podľa EN 1366-2
 • klasifikované podľa EN 13501-3 + A1
 • požiarna odolnosť: EIS 120 - 500 Pa, EIS 120, EIS 90, EIS 60
 • tesnosť podľa EN 1751 cez teleso trieda C a cez list klapky trieda 3
 • cyklovanie C 10 000 podľa EN 15650
 • korozivzdornosť podľa EN 15650
 • ES Certifikát zhody: 1391-CPR-2020/0004
 • Vyhlásenie o vlastnostiach PM / FDMR / 01/19/1
 • Hygienické posúdenie - Posudok č. 1.6 / pos / 19 / 19b
 

FDMS / FDMS-VAV

FDMS / FDMS-VAV

Požiarne klapky FDMS sú uzávery v potrubných rozvodoch vzduchotechnického zariadenia, ktoré zabraňujú šíreniu požiaru a splodín z horenia z jedného požiarneho úseku do druhého uzavretím vzduchovodu v miestach osadenia. List požiarnych klapiek FDMS v prípade požiaru uzavrie automaticky vzduchotechnické potrubie pomocou uzatváracej pružiny alebo spätnej pružiny servopohonu. Klapky sú osadené obručou, ktorá nahrádza funkciu požiarnej upchávky a tým zjednodušuje jej vlastnú inštaláciu do požiarnej deliacej konštrukcie.

Požiarne klapky FDMS-VAV sú navyše vybavené variabilnou reguláciou prúdenia vzduchu, rovnako ako u variabilných regulátorov vzduchu. Klapky FDMS-VAV majú telo predĺžené o nástavec s meracím krížom a regulátorom, klapka FDMS-VAV je uzatváraná iba pomocou servopohonu.

Charakteristika klapiek:
- CE certifikácia podľa EN 15650
- testované podľa EN 1366-2
- klasifikované podľa EN 13501-3+A1
- požiarna odolnosť až EIS 60
- tesnosť podľa EN 1751 cez teleso trieda C a cez list trieda 2
- korozivzdornosť podľa EN 15650
- V prípade FDMS test cyklovania C 10 000 podľa ČSN EN 15650
- V prípade FDMS-VAV test cyklovania C 20 000 podľa ČSN EN 15650
- V prípade FDMS je ovládanie klapiek mechanické alebo pomocou servopohonu
- V prípade FDMS-VAV je ovládanie klapiek iba pomocou servopohonu
- Certifikácia P-mark od inštitútu RISE vo Švédsku č. SC1433-17

Bezchybná funkcia klapiek je zabezpečená za týchto podmienok:
- Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu 12 m/s.
- Maximálny tlakový rozdiel na klapke 2500 Pa.
- Prevádzka klapiek nezávisí od smeru prúdenia vzduchu (cirkulácia). V prípade FDMS-VAV je smer prúdenia vzduchu presne daný.
- Klapka môže byť umiestnená v akejkoľvek pozícii.
- Klapky sú určené pre vzdušniny bez abrazívnych, chemických a lepivých prímesí.
- Klapky sú určené pre makroklimatické oblasti s miernym podnebím podľa EN 60721-3-3.
- Teplota v mieste inštalácie je povolená v rozsahu od -30 °C do +50 °C.

 

FDMA

FDMA

Požiarne klapky FDMA sú uzávery vzduchotechnických rozvodov, ktoré zabraňujú šíreniu požiaru a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do druhého. List klapky samočinne uzatvára vzduchovod pomocou pružiny alebo servopohonu. Uzatváracia pružina je uvedená do činnosti uvoľnením páčky spúšťania. Impulz pre uvoľnenie páčky spúšťania môže byť ručný, teplotný alebo elektromagnetom. Spätná pružina servopohonu je uvedená do činnosti pri aktivácii termoelektrického spúšťacieho zariadenia BAT. Po uzavretí listu je klapka utesnená proti priechodu dymu silikónovým tesnením. Súčasne je list klapky uložený do hmoty, ktorá pôsobením zvyšujúcej sa teploty zväčšuje svoj objem a vzduchovod nepriedušne uzavrie.

Charakteristika klapiek

 • CE certifikácia podľa EN 15650
 • testované podľa EN 1366-2
 • klasifikované podľa EN 13501-3+A1
 • požiarna odolnosť EIS 120, EIS 90
 • tesnosť podľa EN 1751, cez teleso trieda C a cez list klapky trieda 2
 • cyklovanie C 10 000 podľa EN 15650
 • korozivzdornosť podľa EN 15650
 • ES Certifikát zhody č. 1391-CPR-2016/0158
 • Vyhlásenie o vlastnostiach č. PM/FDMA/01/20/1
 • Hygienické posúdenie - Posudok č. 1.6/pos/19/19b


Prevádzkové podmienky
 Bezchybná funkcia klapiek je zabezpečená za týchto podmienok:
a) maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu 12 m/s
    maximálny tlakový rozdiel 1200 Pa
b) rovnomerné rozloženie prúdenia vzduchu v celom priereze klapky.

Činnosť klapiek nie je závislá na smeru prúdenia vzduchu. Klapky môžu byť umiestnené v ľubovoľnej polohe.
Klapky sú určené pre vzdušniny bez abrazívnych, chemických a lepivých prímesí.

Katalógový list výrobnej rady FDMA
Certifikát o nemennosti parametrov FDMA

Požiarne klapky FDMA nahrádzajú klapky PKTM 90.

 

WH

WH

Požiarne klapky WH sú určené do kruhového potrubia k oddeleniu dvoch požiarnych úsekov. Klapky sa ovládajú niekoľkými rôznymi mechanizmami ako sú napríklad: manuálne ovládanie, manuálne ovládanie s magnetom, s impulzným elektromagnetom, s prídržným elektromagnetom a servopohony Belimo a Siemens. Klapky majú termoelektrická čidlá, ktorá pri prekročení teploty 70 °C vo vnútri potrubia klapku automaticky uzavrie (na vyžiadanie je možné vybaviť klapky termoelektrickým čidlom s teplotou uzatváranie až 95 °C). Klapky sa vyrába s hrúbkou britu klapky 25 mm WH25 alebo 40 mm WH45 a s dvoubřitým tesnením SAFE označenie U.

Aby boli zachované vlastnosti klapiek, musia byť klapky vždy inštalované podľa priloženého manuálu (Vždy musí byť dodržané ustanovenia národných zákonov a vyhlášok platných v krajine, kde sa klapka inštaluje). Klapky sú schválené pre montáž v priemyselných budovách a slanom prostredí: námorné prostredie a prístavy, rybie trhy, bitúnky, výrobne syrov.

Európske normy:        

 • CE certifikácia - EN 15650
 • Skúšky - EN 1366-2
 • Klasifikácia - EN 13501-3
 • Spoľahlivosť tepelnej poistky - ISO 102994-4
 • Vzduchotesnosť - EN 1751
 • Odolnosť proti korózii - EN 60068-2-52
 

WK

WK

Požiarne klapky do štvorhranného potrubia WK sú určené k oddeleniu dvoch požiarnych úsekov. Požiarne klapky WK sú vybavené manuálnym ovládaním alebo servopohonmi Belimo a Siemens. Ostrie klapky je vyrobený z 25 mm alebo 40 mm hrubého nehorľavého materiálu a skriňa klapky je vyrobená z pozinkovanej uhlíkovej ocele alebo nerez ocele. Klapky sú testované a klasifikované pre pretlak 500 Pa v súlade s normami EN 1366-2 a EN 13501-3.

Klapky WK môžu byť združené do dvojíc s maximálnou veľkosťou 1645x600, 1245x800 a 800x1245 mm. Združovanie viac ako dvoch klapiek je zakázané. Je zakázané združovať klapky so zvislou osou nad seba do dvojíc. Klapky sa spájajú pomocou súpravy na združovania klapiek.

Požiarne klapky WK sa zatvárajú automaticky vďaka termoelektrickému spúšťaciemu čidlu, ktoré spustia uzatváranie pri prekročení teploty 70 °C (na požiadanie sa dodáva klapku so spúšťaním pri prekročení 95 °C). Klasifikácia požiarna odolnosti podľa EN 13501-3-2005 je podľa druhu montáže až EIS 180.

Požiarne klapky WK boli schválené pre inštaláciu v slanom prostredí ako sú napríklad: námorné prístavy, rybie trhy, bitúnky, výrobne syrov a pod.

Európske normy:

 • Skúšky - EN 1366-2
 • Spoľahlivosť tepelnej poistky - ISO 10294-4
 • Klasifikácia - EN 13501-3
 • Vzduchotesnosť - EN 1751
 • Odolnosť proti korózii - EN 60068-2-52
 • CE certifikácia - EN 15650

K stiahnutiu - Katalógový list WK 25
                        Katalógový list WK 45

V prípade záujmu o tieto požiarnej klapky prosím zašlite dopyt na náš email, popr. nás kontaktujte telefonicky.

 

FDMB

FDMB

Požiarne klapky FDMB sú uzávery vzduchotechnických rozvodov, ktoré zabraňujú šíreniu požiaru a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do druhého. List klapky samočinne uzatvára vzduchovod pomocou pružiny alebo servopohonu. Uzatváracia pružina je uvedená do činnosti stlačením tlačidla spúšťania alebo impulzom od tavnej teplotné poistky. Spätná pružina servopohonu je uvedená do činnosti pri aktivácii termoelektrického spúšťacieho zariadenia BAT. Po uzavretí listu je klapka utesnená proti priechodu dymu silikónovým tesnením. Súčasne je list klapky uložený do hmoty, ktorá pôsobením zvyšujúcej sa teploty zväčšuje svoj objem a vzduchovod nepriedušne uzavrie.

Charakteristika klapiek

 • CE certifikácia podľa EN 15650
 • Testované podľa EN 1366-2
 • Klasifikované podľa EN 13501-3+A1
 • Požiarna odolnosť EIS 120, EIS 90
 • Tesnosť podľa EN 1751, cez teleso trieda C a cez list klapky trieda 2
 • Cyklovanie C 10 000 podľa EN 15650
 • Korozivzdornosť podľa EN 15650
 • ES Certifikát zhody č. 1391-CPR-0011/2014
 • Vyhlásenie o vlastnostiach č. PM/FDMB/01/20/1
 • Hygienické posúdenie - Posudok č. 1.6/pos/19/19b


Prevádzkové podmienky
 Bezchybná funkcia klapiek je zabezpečená za týchto podmienok:
a) maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu 12 m/s
    maximálny tlakový rozdiel 1200 Pa
b) rovnomerné rozloženie prúdenia vzduchu v celom priereze klapky.

Činnosť klapiek nie je závislá na smeru prúdenia vzduchu. Klapky môžu byť umiestnené v ľubovoľnej polohe.
Klapky sú určené pre vzdušniny bez abrazívnych, chemických a lepivých prímesí.

Katalógový list výrobnej rady FDMB
Certifikát o nemennosti parametrov FDMB

Požiarne klapky FDMB nahrádzajú klapky PKTM-III.

 

FDMQ

FDMQ

Požiarne klapky FDMQ sú uzávery vzduchotechnických rozvodov, ktoré zabraňujú šíreniu požiaru a splodín horenia z jedného požiarneho úseku do druhého. List klapky samočinne uzatvára vzduchovod pomocou pružiny alebo servopohonu. Uzatváracia pružina je uvedená do činnosti stlačením tlačidla spúšťanie alebo impulzom od tavnej teplotnej poistky. Spätná pružina servopohonu je uvedená do činnosti pri aktivácii termoelektrického spúšťacieho zariadenia BAT. Po uzavretí listu je klapka utesnená proti priechodu dymu silikónovým tesnením. Súčasne je list klapky uložený do hmoty, ktorá pôsobením zvyšujúcej sa teploty zväčšuje svoj objem a vzduchovod nepriedušne uzavrie.

Charakteristika klapiek

 • CE certifikácia podľa EN 15650
 • testované podľa EN 1366-2
 • klasifikované podľa EN 13501-3+A1
 • požiarna odolnosť EIS 120, EIS 90
 • tesnosť podľa EN 1751, cez teleso trieda C a cez list klapky trieda 2
 • cyklovanie C 10 000 podľa EN 15650
 • korozivzdornosť podľa EN 15650
 • ES Certifikát zhody č. 1391-CPR-2020/0003
 • Vyhlásenie o parametroch č. PM/FDMQ/01/20/1
 • Hygienické posúdenie - Posudok č. 1.6/pos/19/19b


Prevádzkové podmienky
Bezchybná funkcia klapiek je zabezpečená za týchto podmienok:

a) maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu 12 m/s, maximálny tlakový rozdiel 1200 Pa
b) rovnomerné rozloženie prúdenia vzduchu v celom priereze klapky.

Činnosť klapiek nie je závislá na smeru prúdenia vzduchu. Klapky môžu byť umiestnené v ľubovoľnej polohe.
Klapky sú určené pre vzdušniny bez abrazívnych, chemických a lepivých prímesí.

Katalógový list výrobnej rady FDMQ
Certifikát o nemennosti parametrov FDMQ


Požiarne klapky FDMQ nahrádzajú klapky PKTM 90-PM (štvorhranné klapky).

 

DM-S

DM-S

Požiarne klapky DM-S sa ovládajú pomocou servopohonu umiestneného na vonkajšej strane klapky, vyrobené sú z pozinkovaného oceľového plechu. Požiarne klapky DM-S majú požiarnu odolnosť ES 60 a sú určené pre maximálnu rýchlosť vzduchu 12 m/s.


Certifikácia podľa EN 15650
Testované podľa EN 1366-2
Klasifikované podľa EN 13501-3 + A1

 

FDS

FDS

Štvorhranná požiarna klapka FDS je určená na rozdelenie požiarnych úsekov a zamedzenie šírenia toxických plynov, dymu a plameňov. Požiarna klapka FDS je prvok pasívnej požiarnej ochrany a je spoločne so spôsobom jej inštalácie neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia požiarnej odolnosti objektu. Hranatá požiarna klapka FDS je certifikovaná podľa normy ČSN EN 15 560, testovaná podľa ČSN EN 1366-2 a klasifikovaná na EIS podľa normy 13501-3+A1. Požiarne klapky FDS sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a obsahujú vápenno-kremičité diely, ohňovzdorný uhlíkový sklolaminát, polyuretánovú penu a etylén-propylénovú gumu.

Typy ponúkaných požiarnych klapiek FDS

FDS-3G 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 120 minút, plášť je vyrobený z jedného kusu. Rozmerová rada od 100x100 do 1200x800 mm.

FDS-3G-KS 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 120 minút vybavená inštalačným kitom určeným do štvorhranného stavebného otvoru, ktorý je pevnou súčasťou klapky. Rozmerová rada od 100x100 do 800x600 mm.

FDS-3G-OF 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 120 minút vybavená ochranou prefukovou mriežkou na oboch stranách. Rozmerový rad od 200x200 do 1200x800 mm.

FDS-EI90S 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 90 minút, plášť je zložený z dvoch oceľových častí, vodivo spojených cez kalcium-silikátový stredový rám. Rozmerový rad širší ako 1200 mm a vyšší ako 800 mm, maximálne 1600x1000 mm.

FDS-EI120S 
Klapka s požiarnou odolnosťou až 120 minút, plášť je zložený z dvoch oceľových častí, vodivo spojených cez kalcium-silikátový stredový rám. Rozmerový rad širší ako 1200 mm a vyšší ako 800 mm, maximálne 1600x1000 mm.

Požiarne klapky FDS sa dodávajú s ručným ovládaním alebo so servopohonom.

Požiarna klapka FDS s ručným ovládaním 
Spúšťací mechanizmus požiarne klapky FDS sa aktivuje, ak teplota v mieste poistky dosiahne 74 °C (na vyžiadanie 100 °C). V prípade požiaru sa klapka do 10s po roztavení tepelnej poistky automaticky uzavrie. Po uzavretí mriežky zostanú listy mriežky zablokované v uzavretej polohe a možno ich otvoriť iba ručne.

Požiarna klapka FDS so servopohonom 
Požiarna klapka so servopohonom FDS je štandardne vybavená koncovými spínačmi, voliteľne s napájacou a komunikačnou jednotkou. Servopohon uzatvára klapku na základe signálu zo systému riadenia budovy (prerušenie napájania) alebo po prekročení teploty termoelektrického snímača teploty 72 °C. Napájací obvod servopohonu sa preruší a pružina uzavrie listy klapky do 20 sekúnd.

Aktivačný mechanizmus klapiek s ručným ovládaním
• H0
Základné vyhotovenie klapky, manuálny aktivačný mechanizmus so spätnou pružinou a tavnou tepelnou poistkou s aktiváciou pri 74 °C (na vyžiadanie 100 °C). Mechanizmus je vybavený ochranným krytom IP 44 
• H2
Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + indikácia otvorenej a uzavretej polohy dvoma koncovými spínačmi na 230V AC alebo 24V AC/DC. Mechanizmus je vybavený ochranným krytom IP 44. 
• H5-2
Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + aktivačný mechanizmus s elektromagnetom 24V AC/DC v impulznom zapojení (aktivácia zatvorenia listu klapky nastane impulzom po privedení napätia do elektromagnetu) + indikácie zatvorenej a otvorenej polohy klapky dvoma koncovými spínačmi na 230V AC alebo 24V AC/DC. Mechanizmus je vybavený ochranným krytom IP 44.
• H6-2Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + aktivačný mechanizmus s elektromagnetom 230V AC v impulznom zapojení (aktivácia zatvorenia listu klapky nastane impulzom po privedení napätia do elektromagnetu) + indikácie zatvorenej a otvorenej polohy klapky dvoma koncovými spínačmi na 230V AC alebo 24V AC/DC. Mechanizmus je vybavený ochranným krytom IP 44.

Aktivačný mechanizmus klapiek ovládaných servopohonom
• B230T alebo G230T 
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B230T) alebo Gruner (G 230T) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače pre signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 230V AC.
• B24T alebo G24T
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B24T) alebo Gruner (G24T) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače pre signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 24V AC/DC.
• BST0 alebo GST0
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (BST0, 24V AC/DC, napájanie cez komunikačnú jednotku 230V AC) alebo servopohonom Gruner (GST0, 24V AC/DC, napájanie cez komunikačnú jednotku 24V AC) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače pre signalizáciu polohy listu klapky. Napájacie a komunikačné jednotky Belimo BKN 230-24 alebo Gruner fs-UFC230-2.
• B24T-W alebo G24T-W
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B24T-W) alebo Gruner (G24T-W) so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C a káble pre napájaciu a komunikačnú jednotku (komunikačná jednotka nie je súčasťou mechanizmu). Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače pre signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 24V AC/DC.
• B24T-SR alebo G24T-SR
Aktivačný mechanizmus so servopohonom Belimo (B24T-SR) alebo Gruner (G24T-SR) so spätnou pružinou a ovládaním 0-10V (možnosť nastavenia polohy listu v ľubovoľnej polohe), ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72 °C. Súčasťou servopohonu sú aj koncové spínače so signalizáciou polohy listu klapky. Napájanie 24V AC/DC. Tento aktivačný mechanizmus je možné použiť len pre klapky výšky H ≥ 160 mm. Toto vyhotovenie nie je možné použiť pre klapky FDS-EI90S / EI120S.

Katalógový list výrobného radu: FDS-sk.pdf. Vyhlásenie o vlastnostiach výrobného radu: FDS_vyhlasenie.pdf. Návod na použitie výrobného radu: FDS-navod-k-pouziti.pdf.

 

FDR-Ex

FDR-Ex

Kruhová požiarna klapka FDR-Ex je určená na rozdelenie požiarnych úsekov a zamedzenie šírenia toxických plynov, dymu a plameňov. Požiarna klapka FDR-Ex je prvok pasívnej požiarnej ochrany a je spoločne so spôsobom jej inštalácie neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia požiarnej odolnosti objektu. Kruhová požiarna klapka FDR-Ex je certifikovaná podľa normy ČSN EN 15 560, testovaná podľa ČSN EN 1366-2 a klasifikovaná na EIS podľa normy 13501-3+A1. ATEX verzia je zhotovená v súlade so smernicou 2014/34/Eu pre použitie v zónach s nebezpečenstvom výbuchu. Požiarne klapky FDR-Ex sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a obsahujú vápenno-kremičité diely, ohňovzdorný uhlíkový sklolaminát, polyuretánovú penu a etylén-propylénovú gumu.

Požiarne klapky FDR-Ex sa dodávajú s ručným ovládaním alebo so servopohonom, v rozmerovom rade 100 až 1000 mm.

Požiarne klapky FDR-Ex s ručným ovládaním 
Spúšťací mechanizmus požiarnej klapky FDR-Ex sa aktivuje, ak teplota v mieste poistky dosiahne 74 °C (na vyžiadanie 100 °C). V prípade požiaru sa klapka do 10 sekúnd po roztavení tepelnej poistky automaticky uzavrie. Po uzavretí mriežky zostanú listy mriežky zablokované v uzavretej polohe a je možné ich otvoriť iba ručne.

Požiarne klapky FDR-Ex so servopohonom
Požiarna klapka so servopohonom FDR-Ex je štandardne vybavená koncovými spínačmi. Servopohon uzatvára klapku na základe signálu zo systému riadenia budovy (prerušenie napájania) alebo po prekročení teploty termoelektrického teplotného čidla 72 °C. Napájací obvod servopohonu sa preruší a pružina uzavrie listy klapky do 20 sekúnd.

 • CE certifikácia podľa EN 15 560
 • Testované podľa EN 1366-2
 • Klasifikácia podľa EN 13501-3+A1
 • ATEX pre plynné aj prašné prostredie
 • II 2D Ex h IIIB T85 ° C ... T100 ° C Db
 • II 2G Ex h IIB T6…T5 Gb
 • Ručný aktivačný mechanizmus s krytím IP 44
 • Vstavaný revízny otvor

Aktivačný mechanizmus klapiek s ručným ovládaním

 • H0-Ex - zóna: 1,2 (Gb) 21,22 (Db) Základné vyhotovenie klapky, manuálny aktivačný mechanizmus so spätnou pružinou a tavnou tepelnou poistkou s aktiváciou pri 74 °C (na vyžiadanie 100 °C). Mechanizmus je opatrený ochranným krytom IP 44
 • H2-Ex - zóna: 1,2 (Gb, teplotný limit T6) 21,22 (Db, teplotný limit T85°C)

Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + indikácia otvorenej a uzavretej polohy dvoma koncovými spínačmi na 230V AC alebo 24V AC/DC. Koncové spínače sú v ATEX vyhotovení. Mechanizmus je opatrený ochranným krytom IP 44.

Aktivačný mechanizmus klapiek ovládaných servopohonom

 • SET-EX - zóna: 1,2 (Gb) 21,22 (Db)
  Aktivačný mechanizmus so servopohonom Schischek ExMax so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72°C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače na signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 24…240 V AC/DC.

 • SRT-EX - zóna: iba 2 (Gc); iba 22 (Dc)

Aktivačný mechanizmus so servopohonom Schischek RedMax so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72°C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače na signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 24…240 V AC/DC.

Katalógový list výrobného radu: FDR-Ex.pdf
Prehlásenie o vlastnostiach výrobného radu: FDR-Ex-shoda.pdf
ATEX-Certifikát: FDR-Ex-ATEX-certifikat.pdf

 

FDS-Ex

FDS-Ex

Štvorhranná požiarna klapka FDS-Ex je určená na rozdelenie požiarnych úsekov a zamedzenie šírenia toxických plynov, dymu a plameňov. Požiarna klapka FDS-Ex je prvok pasívnej požiarnej ochrany a je spoločne so spôsobom jej inštalácie neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia požiarnej odolnosti objektu. Štvorhranná požiarna klapka FDS-Ex je certifikovaná podľa normy ČSN EN 15 560, testovaná podľa ČSN EN 1366-2 a klasifikovaná na EIS podľa normy 13501-3+A1. ATEX verzia je zhotovená v súlade so smernicou 2014/34/Eu pre použitie v zónach s nebezpečenstvom výbuchu. Požiarne klapky FDS-Ex sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a obsahujú vápenno-kremičité diely, ohňovzdorný uhlíkový sklolaminát, polyuretánovú penu a etylén-propylénovú gumu.

Požiarne klapky FDS-Ex sa dodávajú s ručným ovládaním alebo so servopohonom, v rozmerovom rade od 100x100 do 1600x1000 mm.

Požiarne klapky FDS-Ex s ručným ovládaním 
Spúšťací mechanizmus požiarnej klapky FDS-Ex sa aktivuje, ak teplota v mieste poistky dosiahne 74 °C (na vyžiadanie 100 °C). V prípade požiaru sa klapka do 10 sekúnd po roztavení tepelnej poistky automaticky uzavrie. Po uzavretí mriežky zostanú listy mriežky zablokované v uzavretej polohe a je možné ich otvoriť iba ručne.

Požiarne klapky FDS-Ex so servopohonom 
Požiarna klapka so servopohonom FDS-Ex je štandardne vybavená koncovými spínačmi. Servopohon uzatvára klapku na základe signálu zo systému riadenia budovy (prerušenie napájania) alebo po prekročení teploty termoelektrického teplotného čidla 72 °C. Napájací obvod servopohonu sa preruší a pružina uzavrie listy klapky do 20 sekúnd.

 • CE certifikácia podľa EN 15 560
 • Testované podľa EN 1366-2
 • Klasifikácia podľa EN 13501-3+A1
 • ATEX pre plynné aj prašné prostredie
 • II 2D Ex h IIIB T85 ° C ... T100 ° C Db
 • II 2G Ex h IIB T6…T5 Gb
 • Ručný aktivačný mechanizmus s krytím IP 44
 • Vstavaný revízny otvor

Aktivačný mechanizmus klapiek s ručným ovládaním

 • H0-Ex - zóna: 1,2 (Gb) 21,22 (Db) Základné vyhotovenie klapky, manuálny aktivačný mechanizmus so spätnou pružinou a tavnou tepelnou poistkou s aktiváciou pri 74 °C (na vyžiadanie 100 °C). Mechanizmus je opatrený ochranným krytom IP 44

 • H2-Ex - zóna: 1,2 (Gb, teplotný limit T6) 21,22 (Db, teplotný limit T85°C)

Manuálny aktivačný mechanizmus H0 + indikácia otvorenej a uzavretej polohy dvoma koncovými spínačmi na 230V AC alebo 24V AC/DC. Koncové spínače sú v ATEX vyhotovení. Mechanizmus je opatrený ochranným krytom IP 44.

Aktivačný mechanizmus klapiek ovládaných servopohonom

 • SET-EX - zóna: 1,2 (Gb) 21,22 (Db) 
  Aktivačný mechanizmus so servopohonom Schischek ExMax so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72°C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače na signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 24…240 V AC/DC.

 • SRT-EX - zóna: iba 2 (Gc); iba 22 (Dc)
  Aktivačný mechanizmus so servopohonom Schischek RedMax so spätnou pružinou, ďalej vybavený termoelektrickým spúšťacím čidlom s aktiváciou pri 72°C. Súčasťou servopohonu sú dva koncové spínače na signalizáciu polohy listu klapky. Napájanie 24…240 V AC/DC.

Katalógový list výrobného radu: FDS-Ex.pdf
Prehlásenie o vlastnostiach výrobného radu: FDS-Ex-shoda.pdf
ATEX-Certifikát: FDS-Ex-ATEX-certifikat.pdf

 

SEDM

SEDMPožiarne klapky na odvádzanie dymu a tepla vo vzduchotechnických kanáloch. V prípade požiaru sa klapka otvára v postihnutej oblasti, aby ventilátory mohli odvádzať spaľovacie produkty a teplo z postihnutých oblastí požiarom. Chlopne s označením SEDM sú odolné proti ohňu a sú určené na použitie vo viacprúdových oddeleniach, ktoré sa dajú pripojiť na vzduchové potrubie na odstraňovanie dymu. Klapky môžu byť dodávané v niekoľkých prevedeniach so servopohonom 230V alebo 24V, s komunikačným a napájacím zdrojom as prírubou alebo bez prírub. Chlopne môžu byť inštalované vo všetkých polohách - vertikálne a horizontálne, navrhnuté pre klimatické podmienky triedy 3K5 klimatické podmienky bez kondenzácie, námrazy, tvorby ľadu, vody bez zdrojov iných ako dážď as teplotnými obmedzeniami -20 až 50 ° C podľa zmeny EN 60 721-3-3. A2.
 

SEDS

SEDSKlapky na odvod dymu a tepla slúžia ako uzávery v potrubých systémov odsávania dymu, ktoré odoberajú teplo a spaľovacie plyny z jednej požiarnej časti. Dymové a výfukové klapky SEDS sú inštalované vo vzduchových kanáloch všetkých rozmerov povolených oblastí priamej aplikácie špecifikovaných v EN 1366-9. Klapky sú inštalované s vodorovnou osou listu, smer prúdenia odťahovaného dymu musí byť orientovaný z ovládacej strany. Klapky môžu byť dodávané v niekoľkých prevedeniach so servopohonom 230V alebo 24V s komunikačnými a napájacími zdrojmi. Chlopne sú navrhnuté pre klimatické podmienky triedy 3K5, bez kondenzácie, polevy, tvorby ľadu a bez vody a z iných zdrojov ako dážď podľa EN 60 721-3-3 zmena A2.
 

SMRF

SMRF

Požiarne odolné tlmiče hluku SMRF sú absorpčného typu. Tlmiče hluku sú určené na zníženie hluku v kruhovom vzduchotechnickom potrubí, ktorý sa šíri od zdroja hluku. Požiarna odolnosť tlmičov SMRF je podľa skúšobnej normy 1366-1: EI 30 (ho i > o) a E 60 (ho i > o). Tlmiče hluku sú určené pre vzdušniny bez abrazívnych, chemických a lepivých prímesí. Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu je 12 m/s. Maximálny tlak vo VZT potrubia je 1500 Pa.

Osové prechody tlmiče musí byť z vonkajšej strany doizolovanie Minerálne kamennou vlnou s objemovou hmotnosťou min. 105 kg/m až k telesu tlmiča.